U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 november 2007, 14.03u

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
De voorzitter

Verkiezing van een Nederlandstalig plaatsvervangend lid

Dames en heren, aan de orde is overeenkomstig artikel 22 van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, de verkiezing van een Nederlandstalig plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, ter vervanging van de heer Emmanuel Vandenbossche, ontslagnemend, destijds op voordracht van de VLD-Vivant-fractie verkozen.

Bij brief van 14 november 2007 draagt de heer Sven Gatz, voorzitter van de Open Vld-fractie, de heer Hubert Gerarts voor als plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

Vraagt iemand hieromtrent het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik de heer Hubert Gerarts verkozen tot plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie.

De heer Hubert Gerarts zal eerstdaags worden uitgenodigd om in handen van uw voorzitter de voorgeschreven eed af te leggen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.