U bent hier

De voorzitter

Verslag

Dames en heren, aan de orde is het verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting.

Mevrouw Eeckhout, verslaggever, heeft het woord.

Hilde Eeckhout

Mevrouw de voorzitter, ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

De voorzitter

De heer Strackx heeft het woord.

Felix Strackx

Mevrouw de voorzitter, ik heb een betoog gehouden naar aanleiding van de behandeling van dit verzoekschrift. Mijn betoog kwam er samengevat op neer dat we de verzoeker gelijk geven: het gaat hier over een ongelijke en vrij arbitraire behandeling van verschillende soorten handicaps. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik in het commissieverslag las dat de commissie zich unaniem had aangesloten bij de conclusies van de minister. Ik dacht nochtans voldoende duidelijk te hebben gemaakt dat we het daar niet mee eens waren. Ik zou dat daarom vooralsnog willen aanpassen.

Hilde Eeckhout

Er is in de commissie niet echt gestemd via handopsteking. Daarom was ik ervan uitgegaan dat dit unaniem was. Ik denk niet dat er enig probleem is om dat nog zo aan te passen.

De voorzitter

Is het parlement het eens met de conclusies van de commissie? (Instemming)

Ik zal de verzoeker hiervan in kennis stellen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.