U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 november 2007, 14.03u

Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Dewinter bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Dewinter heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, ik heb vandaag een motie ingediend, en aan uw diensten bezorgd, tot het uitvoeren van een onderzoek door het Rekenhof, op basis van artikel 83quater van het Reglement van het Vlaams Parlement. Het gaat over een onderzoek naar de expertiseopdrachten van de Vlaamse Regering. Ik zou de aanvulling van de agenda willen vragen voor deze motie.

De voorzitter

Ik stel voor dat we dat we ons straks over dit voorstel tot aanvulling van de agenda uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.