U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Berichten van verhindering
Ingekomen stukken en mededelingen
Motie van orde
Motie van orde
van Karlos Callens aan minister Bert Anciaux
85 (2007-2008)
van Mieke Vogels aan minister Kris Peeters
90 (2007-2008)
Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
Verkiezing van een plaatsvervangend lid van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
(Gemeenschapsaangelegenheid)
van de Vlaamse Regering
1338 (2007-2008) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschapsaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Cathy Berx, Joke Schauvliege, Sven Gatz en Jacky Maes
1277 (2006-2007) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.