U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Arckens heeft het woord.

Erik Arckens

De dans is een materie die velen van ons bezighoudt. Ik zie en voel dat. Na een drukke dag kan een beetje ontspanning er soms voor zorgen dat men zijn gedachten op iets anders kan zetten. Niet alleen dansgezelschappen als Rosas en Vandekeybus zetten ons wereldwijd op de kaart, maar er is ook de dans in het kader van de amateuristische kunstbeoefening.

Danspunt is het overkoepelend orgaan dat minister Anciaux destijds heeft opgericht, en waarbij een aantal organisaties zoals de Vlaamse Volkskunstbeweging zich hebben aangesloten. Op een bepaald moment heeft één organisatie met 1500 leden zich afgescheurd om redenen die ik niet ga uitleggen.

Ik heb mijzelf voorgesteld als seismograaf van de ontevredenheid. Ik heb deze met redenen omklede motie echter niet ingediend om die ontevredenheid aan te wakkeren, maar om de mensen opnieuw samen te brengen.

Er heeft zich een discussie ontsponnen of cultuur een bottom-upbenadering vraagt, dan wel of het gedragen moet worden vanuit de hoogte. Wij moeten een evenwicht nastreven, en dat evenwicht moeten we ook meenemen in de discussie die binnenkort gevoerd zal worden naar aanleiding van het veelbesproken Participatiedecreet.

Collega's, u kunt op deze motie alleen maar groen stemmen, ook als u tegen bent. Want als u rood stemt, betekent dat niet meteen dat u tegen bent. (Gelach)

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

94 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 27 leden hebben ja geantwoord; 62 leden hebben neen geantwoord; 5 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.