U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 november 2007, 14.04u

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op het opschrift van hoofdstuk IV, op de artikelen 18 en 19, tot weglating van hoofdstuk V en op artikel 30 en over de artikelen 18, 19, 21 en 30 van het ontwerp van decreet betreffende het flankerend onderwijsbeleid op lokaal niveau.

Aan de orde is de stemming over amendement 5 van de dames Michiels en Martens en van de heren Van Goethem, Pieters en Sintobin op het opschrift van hoofdstuk IV.

Mevrouw Michiels heeft het woord.

An Michiels

Mevrouw de voorzitter, ik zou graag alle amendementen in een keer toelichten omdat ze allemaal over hetzelfde onderwerp gaan. Ik heb het al gezegd: mijn fractie vindt dat het onderscheid in behandeling tussen centrumsteden en andere steden en gemeenten moet worden opgeheven. Met deze amendementen willen we een gelijkaardige regeling uitwerken voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen.

Er mag geen verschil zijn tussen een centrumstad en een niet-centrumstad, en daarom wijzigen we een aantal zaken. We verhogen het bedrag waarin wordt voorzien voor de ondersteuning. We heffen het hoofdstuk over de niet-centrumsteden en -gemeenten volledig op, omdat we een algemene regeling uitwerken voor alle steden en gemeenten waardoor elk lokaal bestuur ten volle de gelegenheid kan krijgen om een flankerend onderwijsbeleid uit te bouwen.

Ik denk dat ik hiermee een toelichting heb gegeven bij de verschillende amendementen waardoor dit niet elke keer opnieuw moet gebeuren. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 26 leden hebben ja geantwoord; 70 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 6 van de dames Michiels en Martens en van de heren Van Goethem, Pieters en Sintobin op artikel 18.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 26 leden hebben ja geantwoord; 70 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 18.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

96 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 96 hebben ja geantwoord.

Artikel 18 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 7 van de dames Michiels en Martens en van de heren Van Goethem, Pieters en Sintobin op artikel 19.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 26 leden hebben ja geantwoord; 70 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 19.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

95 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 68 leden hebben ja geantwoord; 26 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 19 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 8 van de dames Michiels en Martens en van de heren Van Goethem, Pieters en Sintobin tot weglating van hoofdstuk V en artikel 21. Bijgevolg moeten we alleen over artikel 21 stemmen.

Aan de orde is de stemming over artikel 21.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 70 leden hebben ja geantwoord; 26 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 21 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 9 van de dames Michiels en Martens en van de heren Van Goethem, Pieters en Sintobin op artikel 30.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 26 leden hebben ja geantwoord; 70 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 30.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 70 leden hebben ja geantwoord; 26 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 30 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 70 leden hebben ja geantwoord; 26 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.