U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, ondertekend in Brussel op 6 december 2002, en met het protocol tot wijziging van de overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, ondertekend in Peking op 5 september 2005.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Roegiers, verslaggever, heeft het woord.

Jan Roegiers

Mevrouw de voorzitter, ook ik wil naar het schriftelijk verslag verwijzen. De minister heeft de voorbije dagen echter per mail nog een aantal bijkomende inlichtingen gegeven.

Ik zal de plenaire vergadering geen voorlezing geven van de antwoorden van de minister, maar ik stel voor dat ze toegevoegd worden aan het verslag. Het ging namelijk over vragen over het groenboek maritiem beleid, over het oplossen van geschillen over de uitleg of de toepassing, over het personeel en het aantal schepen dat Antwerpen en Gent heeft aangedaan en onder welke vlag die varen.

De voorzitter

De heer Loones heeft het woord.

Jan Loones

Mevrouw de voorzitter, de N-VA zal het ontwerp van decreet goedkeuren. Ik zal me echter onthouden bij de stemming om blijk te geven van onze onvrede over de verhoudingen met China waarbij enkel het economische belang telkens wordt vooropgesteld en men zelfs niet in de verste verte vermag - de gebeurtenissen met de minister van Cultuur zijn er het bewijs van - om de mensenrechtensituatie aldaar en de situatie in Tibet aan te kaarten.

De voorzitter

De algemene bespreking is gesloten.

Artikelsgewijze bespreking

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 1068/1).

- De artikelen 1 en 2 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.