U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 juni 2007, 14.03u

Vaste Nationale Cultuurpactcommissie
De voorzitter

Verkiezing van de Nederlandstalige vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, overeenkomstig artikel 23, eerste lid van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, duurt het mandaat van de leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie vier jaar. Het mandaat van de huidige leden ving aan op 19 augustus 2003 en loopt dus nog tot en met 18 augustus 2007.

Aan de orde is derhalve de verkiezing van dertien vaste en dertien plaatsvervangende Nederlandstalige leden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, met ingang van het mandaat op 19 augustus 2007.

De lijst met de door de fracties voorgedragen kandidaten werd in de zaal rondgedeeld.

Overeenkomstig artikel 22, vijfde lid van voornoemde wet mogen de partijen die in de commissie niet vertegenwoordigd zijn, een Nederlandstalig lid met adviserende stem aanwijzen, op voorwaarde dat zij vertegenwoordigd zijn in het Vlaams Parlement.

De N-VA heeft de heer Erik Maes aangewezen. Groen! en UF hebben geen kandidaat voorgedragen.

Van sommige kandidaten ontbreken nog documenten waaruit moet blijken dat zij aan de benoemingsvoorwaarden voldoen. Ik stel voor die kandidaten te benoemen onder voorbehoud van indiening van die documenten voor de eedaflegging. Is het parlement het hiermee eens? (Instemming)

Er zijn geen andere voorstellen.

Aangezien het aantal kandidaten het aantal toe te wijzen mandaten niet overtreft, verklaar ik de volgende dames en heren met ingang van 19 augustus 2007 respectievelijk benoemd tot vast lid, plaatsvervangend lid en lid met adviserende stem van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie:

vaste leden:

mevrouw Barbara Bonte

de heer Geert Brouwers

mevrouw Ilse Buyst (onder voorbehoud)

de heer Paul Puttemans

mevrouw Marie-Louise Deckers

mevrouw An Vrancken

de heer Peter Warson

de heer Hubert Cornelis

mevrouw Pascale De Visscher

de heer Oscar De Wandel

mevrouw Carla Brion (onder voorbehoud)

mevrouw Vera Claes (onder voorbehoud)

de heer Tom Sierens (onder voorbehoud)

plaatsvervangende leden:

mevrouw Monique De Gryze

de heer Jean Boulogne

mevrouw Elisabeth Buelens

mevrouw Godelieve Van Hoofstadt

mevrouw Gerda Pelosie

de heer Emmanuel Vandenbossche (onder voorbehoud)

mevrouw Ingrid Vrancken (onder voorbehoud)

de heer Tom De Pelsmaeker (onder voorbehoud)

mevrouw Yasmine Kherbache (onder voorbehoud)

de heer Dirk Verbist (onder voorbehoud)

lid met adviserende stem:

de heer Erik Maes (onder voorbehoud)

Alle voornoemde leden zullen eerstdaags worden uitgenodigd om in handen van uw voorzitter de voorgeschreven eed af te leggen.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.