U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Van Goethem heeft het woord.

Roland Van Goethem

Amper een week nadat we onze interpellatie hebben gehouden en onze motie hebben ingediend, konden we in verschillende kranten lezen dat het basisonderwijs gratis werd. We hebben de minister dus blijkbaar tot nadenken aangezet. Of dit echt wordt gerealiseerd, of dat het om een goedkope verkiezingsstunt gaat, laat ik nog in het midden. Dat zullen we in september zien.

Voor de besteding van de gelden willen we waarschuwen. Ik wil de collega's vragen om na te denken wanneer de minister impulsief met geld omspringt. Hij kan dat op een tamelijk vurige manier doen, en dat willen we vermijden.

De voorzitter

Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Sabine Poleyn

Naar aanleiding van deze interpellatie hadden we een interessante discussie in de commissie over de besteding van de ontwikkelingsgelden in het beleidsdomein Onderwijs. De motie van het Vlaams Belang stelt duidelijk dat de partij niet gelooft in het uitputten van de Vlaamse bevoegdheden over ontwikkelingssamenwerking. De heer Van Goethem heeft verdedigd dat hij niet geïnteresseerd is in een beleid van ontwikkelingssamenwerking binnen Onderwijs of welk beleidsdomein ook. Hij zegt dat al het geld in Vlaanderen moet blijven. Nu blijkt duidelijk dat het Vlaams Belang niet gelooft in het uitputten van de Vlaamse bevoegdheden, wat in tegenspraak is met wat we deze namiddag hebben gehoord.

Er is transparantie en coherentie nodig tussen de verschillende beleidsdomeinen inzake ontwikkelingssamenwerking. We pleiten ervoor om dat op te nemen in het kaderdecreet Ontwikkelingssamenwerking, dat er zo gauw mogelijk aankomt.

Roland Van Goethem

Mevrouw Poleyn heeft niet begrepen waarover ik het had. Dat is jammer: ik zal er de volgende keer een tekening bij maken. Ik heb absoluut niet gezegd dat ik de bevoegdheid ontwikkelingshulp niet in Vlaanderen wil. Ik had het over de besteding van de ontwikkelingsgelden. Ontwikkelingsgelden moeten nuttig worden besteed, en niet op een impulsieve manier, wanneer een minister wordt gecharmeerd door een of ander projectje dat hij mag bezoeken. Mevrouw Poleyn, u moet de volgende keer beter luisteren.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 28 leden hebben ja geantwoord; 78 leden hebben neen geantwoord; 3 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.