U bent hier

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 1172/3).

- Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er zijn amendementen op artikel 2.

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Ik trek mijn amendement in.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Er is een amendement ingediend door de meerderheid. De tekst is gebaseerd op het amendement van de heer Verstrepen. Het luidt: "Het niet meer onderworpen zijn aan de aanmeldingsplicht van andere soorten televisie- en radio-omroepen is van toepassing op bestaande initiatieven die onder deze definitie vallen én waar lopende procedures aan de orde zijn."

De bedoeling van het amendement is eventueel lopende procedures met betrekking tot deze regels te vermijden.

De voorzitter

De stemmingen over het amendement op artikel 2 en over artikel 2 worden aangehouden.

Artikel 3 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.