U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 2 mei 2007, 14.02u

Voorstel van decreet van de heren Kris Van Dijck, Carl Decaluwe en Dany Vandenbossche, mevrouw Patricia Ceysens en de heer Bart Caron houdende wijziging van artikel 60 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wat de televisiediensten betreft (opschrift gewijzigd door de commissie: ... houdende wijziging van artikelen 31 en 60 van de decreten betreffende de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 4 maart 2005, wat de radiodiensten en de televisiediensten betreft)
1172 (2006-2007) nr. 1
De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 1172/3).

- Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er zijn amendementen op artikel 2.

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Ik trek mijn amendement in.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Er is een amendement ingediend door de meerderheid. De tekst is gebaseerd op het amendement van de heer Verstrepen. Het luidt: "Het niet meer onderworpen zijn aan de aanmeldingsplicht van andere soorten televisie- en radio-omroepen is van toepassing op bestaande initiatieven die onder deze definitie vallen én waar lopende procedures aan de orde zijn."

De bedoeling van het amendement is eventueel lopende procedures met betrekking tot deze regels te vermijden.

De voorzitter

De stemmingen over het amendement op artikel 2 en over artikel 2 worden aangehouden.

Artikel 3 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Voorstel van resolutie van de dames Tinne Rombouts en Els Robeyns en de heren Jos De Meyer en Karlos Callens betreffende het Actieplan voor jonge landbouwers
1109 (2006-2007) nr. 1

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het PDF iconJaaroverzicht 2016-2017 (pdf) voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.