U bent hier

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 1172/3).

- Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er zijn amendementen op artikel 2.

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Ik trek mijn amendement in.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Er is een amendement ingediend door de meerderheid. De tekst is gebaseerd op het amendement van de heer Verstrepen. Het luidt: "Het niet meer onderworpen zijn aan de aanmeldingsplicht van andere soorten televisie- en radio-omroepen is van toepassing op bestaande initiatieven die onder deze definitie vallen én waar lopende procedures aan de orde zijn."

De bedoeling van het amendement is eventueel lopende procedures met betrekking tot deze regels te vermijden.

De voorzitter

De stemmingen over het amendement op artikel 2 en over artikel 2 worden aangehouden.

Artikel 3 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.