U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Tavernier heeft het woord.

Jef Tavernier

Mevrouw de voorzitter, collega's, voor wie het verslag bij de interpellatie en de motie niet heeft gelezen, wil ik het volgende toch even verduidelijken. In Oostende is er een luchthaven, dienst autonoom beheer. De Vlaamse Regering en de bevoegde minister spreken over de privatisering van die luchthaven en wij hebben niets tegen een eventuele privatisering, op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met milieuaspecten en economische aspecten.

Ik kan een aantal onder u geruststellen, want deze motie gaat niet over de milieuaspecten, maar enkel over de economische en bedrijfseconomische aspecten. We hebben een regering die heel wat wil investeren. Daarvoor worden alternatieve financieringssystemen opgezet en daar wordt de private sector bij betrokken. Ik heb de indruk dat ook bij de meerderheid een heel grote bezorgdheid leeft over de juistheid van die constructies, over de gevolgen ervan en over de controlemogelijkheden van het parlement.

In dit dossier stel ik vast dat het Rekenhof - toch onze waakhond als het gaat over de rekeningen en budgetten - stelt dat het de jaarrekeningen van het jaar 2005 nog altijd niet heeft gekregen. Bovendien zijn de jaarrekeningen van 2004 onvolledig. Voor de luchthaven van Oostende werd immers nog altijd geen inventaris gemaakt. De balans is dus onvolledig - dat is tussen haakjes ook het geval voor de luchthaven van Deurne.

Op dit moment is men met andere woorden onderhandelingen aan het opstarten zonder dat men over goede gegevens beschikt en zonder dat het parlement een serieuze controle kan uitvoeren op de bedrijfseconomische aspecten. Deze motie heeft als doel om vanuit dit Vlaams Parlement aan de regering te vragen om te zorgen voor een volledigheid van gegevens, een duidelijke openheid en een duidelijk businessplan. Dit parlement, meerderheid en oppositie, heeft daar recht op. (Applaus bij Groen!)

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

Stemming nr. 16

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 34 leden hebben ja geantwoord; 66 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.