U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Mevrouw de voorzitter, collega's, havenontwikkeling is één zaak, maar de zorg voor de verkeersveilige bereikbaarheid van het hinterland is een andere zaak. Het is noodzakelijk om de missing links versneld aan te pakken, zoals de volledige ombouw van de expresweg Antwerpen-Zeebrugge tot volwaardige E34. Daarom nodigen we jullie uit om deze motie samen goed te keuren.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voor een keer gaan we in op de uitnodiging van de heer De Meyer. Een keer is geen keer. Ik maak één bedenking: wij spreken niet graag over missing links, liever over ontbrekende schakels.

De voorzitter

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 98 leden hebben ja geantwoord; 6 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.