U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Mevrouw de voorzitter, collega's, havenontwikkeling is één zaak, maar de zorg voor de verkeersveilige bereikbaarheid van het hinterland is een andere zaak. Het is noodzakelijk om de missing links versneld aan te pakken, zoals de volledige ombouw van de expresweg Antwerpen-Zeebrugge tot volwaardige E34. Daarom nodigen we jullie uit om deze motie samen goed te keuren.

De voorzitter

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voor een keer gaan we in op de uitnodiging van de heer De Meyer. Een keer is geen keer. Ik maak één bedenking: wij spreken niet graag over missing links, liever over ontbrekende schakels.

De voorzitter

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 98 leden hebben ja geantwoord; 6 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.