U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 maart 2007, 14.04u

van Joke Schauvliege, Patrick Lachaert, Hilde Crevits, Anne Marie Hoebeke, Bart Martens en Jos Bex
1078 (2006-2007) nr. 1
De voorzitter

Stemming over de amendementen

Dames en heren, aan de orde is de stemming over de amendementen op het voorstel van resolutie.

Aan de orde is de stemming over amendement 7 van mevrouw Van den Eynde en de heer Sintobin.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 27 leden hebben ja geantwoord; 80 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

De heer Lachaert heeft het woord.

Patrick Lachaert

Mevrouw de voorzitter, dit voorstel van resolutie is, samen met de hoorzittingen die gehouden zijn in de commissie, het antwoord op de vraag van juli vorig jaar van de fractie Groen!. Iedereen heeft zich daarbij aangesloten. De commissie heeft getracht zich op een ernstige manier over dit belangrijke probleem te buigen. Ik dank alle leden van de commissie, zowel van de meerderheid als van de oppositie, en in het bijzonder mevrouw Schauvliege, voor de redactie van de tekst. Het is een evenwichtige en goed uitgebalanceerde resolutie waarbij de meest diverse aspecten van de problematiek worden aangeraakt, en dat zowel het regionale als het federale kader, dat niet onmiddellijk tot onze bevoegdheid behoort, bevat.

De vraag luidt dan ook de resolutie na goedkeuring over te maken aan de federale Kamer. Na officieuze contactname zal de Kamer wat haar onderdeel betreft daar verder werk van maken, in de commissie voor de Volksgezondheid.

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 8 van mevrouw Van den Eynde en de heer Sintobin.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

107 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 27 leden hebben ja geantwoord; 80 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de stemming over amendement 9 van mevrouw Van den Eynde en de heer Sintobin.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 27 leden hebben ja geantwoord; 78 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie.

Ik wijs de plenaire vergadering nogmaals op de tekstaanpassing die mevrouw Schauvliege deze morgen heeft voorgesteld, waarbij in het laatste lid van het beschikkende deel van het voorstel van resolutie de zin "omdat asbest pas vele jaren (dertig tot veertig jaar) na de blootstelling optreedt" wordt vervangen door "omdat de negatieve gevolgen van asbest pas vele jaren (dertig tot veertig jaar) na de blootstelling optreden". Is de plenaire vergadering het hiermee eens? (Instemming)

Begin van de stemming.

Stemming nr.11

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 99 leden hebben ja geantwoord; 5 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van resolutie aan. De resolutie zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.