U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 28 maart 2007, 14.04u

Aanwijzing van twee deskundigen voor toezicht op de geautomatiseerde stemmingen van 10 juni 2007
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de aanwijzing van twee deskundigen die naar aanleiding van de verkiezingen van 10 juni 2007 toezien op de integriteit en de goede werking van alle informaticatechnische aspecten van het kiessysteem, conform artikel 5bis van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming.

Het Uitgebreid Bureau draagt de heer Kurt De Vriendt, directeur van de directie Informatica en Techniek, voor als effectieve deskundige en mevrouw Natasja Hennen, senior consultant van de firma Cronos, als plaatsvervangende deskundige.

Is het Parlement het daarmee eens? (Instemming)

Ik verklaar de heer Kurt De Vriendt aangewezen tot effectieve deskundige en mevrouw Natasja Hennen aangewezen tot plaatsvervangende deskundige zoals bedoeld in artikel 5bis van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.