U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 februari 2007, 14.14u

Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Van Hauthem bij motie van orde het woord gevraagd.

Joris Van Hauthem

Mevrouw de voorzitter, wij hebben een motie betreffende een belangenconflict ingediend. Wij zouden hiervoor de spoedbehandeling willen vragen. Het gaat over het wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de Gezondheidsberoepen, dat in de Senaat werd goedgekeurd en nu door de Kamer wordt behandeld. Hiermee worden een aantal faciliteiten nogmaals bestendigd.

De voorzitter

Ik stel voor dat we ons straks over dit voorstel tot spoedbehandeling uitspreken.

Het incident is gesloten.

Samenstelling van de commissies
van Patricia Ceysens aan minister Geert Bourgeois, beantwoord door minister Kris Peeters
125 (2006-2007)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.