U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 31 januari 2007, 14.04u

van Frans Peeters, Jos De Meyer, Jan Peumans, Joris Vandenbroucke, Jul Van Aperen en Bart Martens
923 (2005-2006) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

De heer Koninckx, verslaggever, heeft het woord.

Flor Koninckx

De commissie voor Openbare Werken heeft dit voorstel van resolutie op dinsdag 17 januari 2007 behandeld. Er wordt gepleit voor een betere benuttingsgraad van de vrije busbanen. Er is voor geopteerd om er uitsluitend het collectief vervoer op toe te laten. Met het collectief vervoer hebben we een minimum aantal personen voor ogen, namelijk de 8+1-auto's en niet de auto's waarin twee of drie mensen zitten. Er wordt gepleit voor meer vrije busbanen en voor het doortrekken van de vrije busbanen op gemeentegronden. Het voorstel van resolutie werd in de commissie aangenomen met 9 stemmen bij 5 onthoudingen.

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Frans Peeters

Ik sluit mij aan bij de vorige spreker.

De voorzitter

De heer Huybrechts heeft het woord.

Pieter Huybrechts

Mevrouw de voorzitter, collega's, in de commissie voor Mobiliteit hebben wij gezegd dat wij dit voorstel van resolutie niet ongenegen zijn. Wij vinden het een goede zaak dat meer gebruikers op de gereserveerde rijstroken worden toegelaten. Het is nodig dat de vrije busbanen efficiënter worden gebruikt. Dat men de banen ook wil openstellen voor 8+1-voertuigen en taxi's vinden wij een goede zaak, al blijven wij ervoor pleiten dat de gereserveerde stroken ook worden opengesteld voor wagens waarin minimum drie of vier passagiers zitten. Dat is en blijft een formule om het carpoolsysteem enorm te stimuleren.

Waarom ook niet de vrije busbanen openstellen voor motoren, mijnheer Koninckx? Zij moeten nu door de files laveren wat niet helemaal wettelijk is en zeker niet ongevaarlijk. Het zou de mobiliteit ook ten goede komen.

En waarom ook niet de gereserveerde rijstroken buiten de spits en in het weekend voor alle verkeer openstellen? Onze fractie heeft wel bedenkingen en vragen bij het voorstel om het doortrekken van vrije busbanen op gemeentewegen te bespoedigen. Vrije busbanen in het centrum nemen onvermijdelijk de schaarse parkeerplaatsen in beslag. Vrije busbanen buiten het centrum kunnen slechts worden gerealiseerd mits omvangrijke en zeer dure infrastructuurwerken.

Dit initiatief lijkt ons weinig realistisch, en, zoals gezegd, alleen maar uitvoerbaar mits zeer grote en dure infrastructuurwerken. Wij zullen ons dan ook onthouden bij dit voorstel van resolutie.

De voorzitter

De heer Glorieux heeft het woord.

Eloi Glorieux

Mevrouw de voorzitter, samen met de voorstel van resolutie van de meerderheid werd in de commissie ook een resolutievoorstel van Groen! besproken. Daarin werd gevraagd om 8+1-werknemersbusjes op vrije busbanen toe te laten. Vermits ons punt ook in de resolutie van de meerderheid staat, zullen ook wij dit voorstel van resolutie steunen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.