U bent hier

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Mijnheer de minister-president, ik ben blij dat u er bent want u bent een uithuizig man. Het Vlaams Parlement heeft meer geluk dan de Vlaamse Regering. Vorige week was u niet op de Vlaamse Regering. U was in het mondaine Davos op het World Economic Forum. En dit weekend maakt u een citytrip naar Qatar om er zowaar in het gezelschap van Tom Boonen, de ronde van Qatar met uw bezoek te vereren.

Ik lees in de krant: 'Hij gaat er de wielerwedstrijd, de ronde van Qatar, volgen om er een aantal sjeiks te ontmoeten die de intentie hebben om te investeren in de wielrennerij. Mijnheer de minister, ik vraag me af wat u daar eigenlijk gaat doen. Ik hoop dat u de sjeiks niet nodig hebt om uw verkiezingscampagne te financieren. Deze trip toont aan waar het eigenlijk om gaat, mijnheer de minister-president. U bent op zoek naar aandacht, media-aandacht in het kader van de campagne voor de federale verkiezingen waar u lijsttrekker zult zijn voor de Senaat. Dit is ook het onderwerp van mijn eigenlijke vraag. Het uitstapje naar Qatar is symptomatisch maar ook niet meer dan dat. Uiteindelijk wordt de Vlaamse Regering het strijdperk waar de federale verkiezingscampagne zal worden uitgevochten. Dat blijkt nu de VLD-voorzitter aankondigt dat zijn VLD-ministers in de Vlaamse Regering zullen blijven zetelen en geen prominente rol zullen spelen bij de federale verkiezingen van 10 juni. De vingerwijzing kan niet veel duidelijker.

Ook minister Anciaux heeft op 22 juli 2006 opgeroepen tot een terughoudende opstelling naar aanleiding van de federale verkiezingen. Er is maar één groep van ministers, die van CD&V, die zich daar nog niet over hebben uitgesproken. Het is niet helemaal correct wanneer ik dat zeg want ik heb hier een interview bij van u, mijnheer de minister-president, van 24 juli 2004 waarin u verklaart aan De Standaard: "Ik heb iedereen gevraagd om gedurende vijf jaar op post te blijven maar ik kan dat niet afdwingen. In mijn partij is afgesproken dat de drie mensen de rit uitdoen en hoogstens in een ondersteunende rol kandidaat zijn bij andere verkiezingen."

Als ik dat allemaal lees, dan vraag ik me af wat het probleem is. Waarom kan deze regering geen gemeenschappelijk standpunt innemen over deze kwestie? Waarom kan deze regering niet onder leiding van de minister-president beslissen dat ze zich terughoudend zal opstellen en geen actieve rol zal spelen tijdens de verkiezingscampagne, en dus op post blijft voor de hele legislatuur?

Mijnheer de minister-president, zakelijkheid, ernst, degelijkheid, goed bestuur, dat zijn de zelfverklaarde kenmerken van deze regering. Nu krijgen we een minister-president die een citytrip organiseert naar de ronde van Qatar om toch maar eens in beeld te komen. We krijgen een regering waarin de federale verkiezingen aan de orde zijn. We krijgen een minister-president van wie we niet weten of hij over een paar maanden nog minister-president zal zijn. En we krijgen vooral een regering met ministers die vanaf nu permanent en waarschijnlijk tot na de federale verkiezingen in confrontatie met elkaar zullen zijn omdat de minister-president geen duidelijkheid wil geven over zijn eigen politieke toekomst.

Mijnheer de minister-president, nu geven zelfs uw eigen ministers u een vingerwijzing. Laat uw buik spreken en laat me weten wat uw eigen politieke toekomst in deze regering is, en wat het standpunt van de regering is over de verklaring van de VLD-voorzitter, die duidelijk stelt dat zijn ministers geen actieve rol zullen spelen in de federale verkiezingen en op post zullen blijven gedurende de volledige legislatuur.

De voorzitter

Minister-president Leterme heeft het woord.

Minister-president Yves Leterme

Mijnheer Dewinter, ik neem er nota van dat u de activiteit van duizenden Vlamingen in opdracht van baggerbedrijven geen aandacht van de Vlaamse Regering waard vindt. Ik zal van morgenvroeg tot vrijdagmiddag, in samenspraak met grote Vlaamse bedrijven die daar aanzienlijke opdrachten binnenhalen, goed werk presteren en voor duizenden jobs in Vlaanderen zorgen. Ik zal mijn best doen om dit soort activiteiten ook in de toekomst mogelijk te maken. Ik zal contracten bepleiten voor die Vlaamse baggerbedrijven. (Applaus bij CD&V en de N-VA)

Mijnheer Dewinter, u zult me niet kwalijk nemen dat ik morgen informeel mededeling zal doen van uw inschatting van de noodzaak om die inspanningen vanuit de Vlaamse Regering te ondersteunen.

De samenstelling van de lijsten voor de verkiezingen is de bevoegdheid van de partijleidingen en -voorzitters. Ik heb begrepen dat daarover in uw partij enige commotie is ontstaan. De heer Vanhecke die lijsttrekker was voor de Europese verkiezingen, wordt nu lijsttrekker voor de Senaatsverkiezingen. Ik heb vernomen dat de mensen van de VLD zullen deelnemen aan de federale verkiezingen. Dat is de bevoegdheid van de partijleidingen.

Wij gaan voluit voort met de uitvoering van het Vlaams regeerakkoord. Dat is het belangrijkste. Daarover moeten we het hebben in dit parlement, zoals heel deze namiddag al het geval is geweest. (Applaus bij CD&V en de N-VA)

Mijnheer de minister-president, u komt steeds meer in nauwe schoentjes. U kunt er zich niet zomaar vanaf maken met de simpele mededeling: 'We zijn goed bezig, dat doen we nog tot in juni en daarna zien we wel'. Dit lukt niet meer, zeker als uw eigen ministers u het mes op de keel zetten en u verplichten om kleur te bekennen.

De VLD-ministers hebben ook boter op hun hoofd. Minister-president Dewael liep indertijd naar de overkant om daar zijn kans te wagen. Hetzelfde scenario herhaalt zich nu. De VLD heeft misschien wel geleerd uit het verleden. Mijnheer de minister-president, u slaagt er niet in een eensgezind standpunt in te nemen in deze regering. Minister Anciaux heeft in juli 2006 al gevraagd om tot een afspraak te komen in de regering. De VLD vraagt het vandaag. Door te weigeren daarop in te gaan, laat u in uw kaarten kijken.

In Silicon Valley zijn Vlaamse bedrijven actief, in Zuid-Amerika creëren Vlaamse bedrijven

tewerkstelling, Vlaamse bedrijven zetten opmerkelijke prestaties neer in Zuid-Afrika en elders. Als u zich elk weekend genoodzaakt voelt om in uw zoektocht naar publiciteit naar Qatar te reizen omdat Tom Boonen daar rondrijdt, en er een lunch met een bedrijfsleider aan koppelt om het politiek verkocht te krijgen, dan zijn we ver van huis. Geef het maar toe, dit zijn campagneactiviteiten in het kader van de verkiezingen van 10 juni 2007, niet meer en niet minder dan dat.

Het is bedenkelijk dat de belastingbetaler moet opdraaien voor uw campagneactiviteiten. Nu gaat u zelfs naar de Ronde van Qatar. Het is alleen nog afwachten wanneer u opduikt in de Ronde van Zimbabwe. Het programma 'Allez allez Zimbabwe' loopt iedere week op televisie. U zou ook daar even uw hoofd kunnen laten zien. De Vlaamse belastingbetaler betaalt wel het gelag, en wellicht met veel plezier. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mevrouw Vogels heeft het woord.

Mieke Vogels

Mijnheer de minister-president, tot voor kort was u zeer trouw aanwezig tijdens de plenaire vergaderingen. Dat siert u ook. Samen met de heer Dewinter moet ik echter vaststellen dat uw aandacht voor het parlement en de Vlaamse politiek serieus vermindert.

Minister-president Yves Leterme

Ik ben hier nu toch.

Eric Van Rompuy

Waar is de tijd dat mevrouw Dua naar het Amazonewoud trok. (Gelach/Rumoer)

Vera Dua

Ik doe dat tijdens de vakantieperiodes, mijnheer Van Rompuy. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy/Rumoer)

Mieke Vogels

Mijnheer de minister-president, ik sluit me aan bij wat mevrouw Dua net heeft gezegd. Zeg me welke trips u kiest en ik zal zeggen welke man u bent. (Rumoer)

Mevrouw Dua heeft inderdaad voor het Amazonewoud gekozen. Ze had daar ook goede redenen voor. Ze vroeg aandacht voor het behoud van het woud. U kiest voor de top van de rijkste landen van de wereld. U gaat naar Davos. U hebt gelijk. U leidt immers een van de rijkste regio's in de wereld. U zult zich daar helemaal thuis voelen.

Ik vraag me alleen af of het niet beter zou zijn geweest om naar het Sociaal-Economisch Forum in Nairobi te reizen. Daar kan men de steun van een van de rijkste regio's veel beter gebruiken dan in het rijke Davos.

Mijnheer de minister-president, ik weet dat u dit niet graag hoort. Het is echter de bittere realiteit. Op een moment dat de armoede in uw eigen regio alsmaar toeneemt, is het misplaatst om u te laten zien in Davos. (Opmerkingen/Applaus bij Groen!)

Minister-president Yves Leterme

Ik zal eerst antwoorden op de opmerkingen van mevrouw Vogels. Ik vraag me wel af of het nodig is om op iets dergelijks te reageren.

Mevrouw Vogels, ik hoop dat de heer Mbeki en de president van Liberia niet horen wat u zegt over het werk dat ze in Davos hebben gedaan tijdens vergaderingen waarop ook ik aanwezig was. Vroeger was Davos een vergadering van de wereldtop van het kapitalisme. Nu werd er over duurzame ontwikkeling gesproken. (Opmerkingen van mevrouw Mieke Vogels)

Vindt u dan ook dat de heer Mbeki en de president van Liberia daar ten onrechte aanwezig waren? Ook andere vertegenwoordigers uit ontwikkelingslanden waren daar aanwezig.

Mijnheer Dewinter, ik werd uitgenodigd door Qatar. Die verplaatsing kost de Vlaamse belastingbetaler nul euro. Zaterdagmorgen ben ik terug.

Het kan pretentieus lijken, maar ik heb Tom Boonen niet nodig om aan politiek te doen in Vlaanderen. (Applaus bij CD&V en bij de N-VA)

Ik neem er akte van dat u op kosten van Qatar naar de Ronde van Qatar gaat. Ik hoop alleen dat er niet veel dergelijke rondes zijn in de wereld. U zou dan nogal veel afwezig zijn op de ministerraden en in het parlement. (Rumoer)

Dat doet blijkbaar pijn bij CD&V.

Als de woordvoerder van minister-president Leterme verklaart dat Vlaanderen knowhow heeft als het op de organisatie van wielerwedstrijden aankomt en dat hij daarom naar Qatar afreist, dan vraag ik me af of hij geen veredelde Patrick Lefevere is of een veredelde organisator van kermiskoersen allerhande.

Is de minister-president nu een veredelde Patrick Lefevere, die een wielerploeg moet organiseren, of is hij een veredelde organisator van kermiskoersen allerhande? Ik dacht dat u minister-president van Vlaanderen was. Ik herhaal: wat gaat u daar in hemelsnaam doen? Dat moet u mij toch echt eens heel duidelijk maken want ik heb de indruk dat het er inderdaad alleen maar op aankomt goedkope publiciteit te zoeken, en dat allemaal in het kader van de federale verkiezingen van 10 juni.

Minister-president Yves Leterme

Mevrouw de voorzitter, ik vergat nog te reageren op wat mevrouw Vogels zei over mijn aanwezigheid in het Vlaams Parlement. Ik daag de collega's uit om na te gaan wanneer ik hier de voorbije tweeënhalf jaar afwezig ben geweest. Ik had ook schikkingen getroffen, mevrouw de voorzitter, om hier vorige week bij het begin van de zitting aanwezig te zijn. Het heeft het parlement behaagd om het aanvangsuur van de plenaire zitting te verschuiven van 14 uur naar 14.30 uur. Ik heb daarover met u aan de telefoon gepraat, en toen is gebleken dat ik hier om die reden niet aanwezig kon zijn. Ik had mij klaar gehouden om op het normale aanvangsuur van de plenaire zitting hier in het Vlaams Parlement te zijn. (Applaus bij CD&V)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.