U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Berichten van verhindering
Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van een nieuw lid
Politieke fracties
Ingekomen stukken en mededelingen
Actualiteitsdebat (Regl. art. 71) over de subsidiering van de vzw KINT door de Vlaamse overheid en de verklaringen van verschillende leden van de Vlaamse Regering dienaangaande (Gewestaangelegenheid)
van Carl Decaluwe aan minister Marino Keulen
93 (2006-2007)
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid
Eedaflegging van het nieuwe lid
Actualiteitsdebat (Regl. art. 71) over de subsidiering van de vzw KINT door de Vlaamse overheid en de verklaringen van verschillende leden van de Vlaamse Regering dienaangaande
(Gewestaangelegenheid)
Actuele vragen (Regl. art. 82)
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 10 januari 2007 gehouden actualiteitsdebat over de subsidiering van de vzw KINT door de Vlaamse overheid en de verklaringen van verschillende leden van de Vlaamse Regering dienaangaande
(Gewestaangelegenheid)

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.