U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 21 december 2006, 14.05u

Hulde
De voorzitter

Dames en heren, vandaag ontving ik het schrijven van de heer Lauwers waarmee hij zijn ontslag als Vlaams volksvertegenwoordiger indient met ingang van 1 januari 2007.

De heer Herman Lauwers was lid van deze assemblee sinds 2 februari 1988. Hij vervulde onder meer de functies van secretaris van de commissie voor Cultuur, van de Controlecommissie voor Regeringsmededelingen en van de Vlaamse Controlecommissie voor de Verkiezingsuitgaven. Van 23 september 2002 tot 22 juli 2004 was hij onder andere ook fractievoorzitter, in die hoedanigheid was hij lid van het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement.

Ik wens, mede namens u, de heer Lauwers heel veel succes met zijn verdere loopbaan en dank hem van harte voor zijn inzet. (Applaus bij CD&V, sp.a-spirit, VLD-Vivant, Groen! en N-VA)

Herman Lauwers

Mevrouw de voorzitter, ik dank u voor dit korte woordje. Ik ga zeker het parlement voor deze laatste keer niet de les spellen over van alles en nog wat. Ik vertrek omwille van een gegeven woord, al een hele tijd geleden, zonder dat dit op papier stond of in aktes was ondertekend, gewoon op basis van een afspraak. Maar ik had me ook al vroeger voorgenomen dat ik hier zeker zou vertrekken vooraleer men mij zou beginnen vieren.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.