U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17 en 18 en over de artikelen 4, 5, 6, 8, 15, 16, 17 en 18 van het voorstel van decreet van de heren Marnic De Meulemeester, Jan Verfaillie, Jacky Maes en Kris Van Dijck tot wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en van het Provinciedecreet van 9 december 2005.

Aan de orde is de stemming over amendement 12 van de heer Tavernier op artikel 4.

Stemming nr. 16

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 62 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

66 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 64 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 4.

Stemming nr. 17

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 54 leden hebben ja geantwoord; 10 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

66 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 56 leden hebben ja geantwoord; 10 leden hebben zich onthouden.

Artikel 4 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 13 van de heer Tavernier op artikel 5.

De voorzitter

Stemming nr. 18

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 62 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over artikel 5.

Stemming nr. 19

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 55 leden hebben ja geantwoord; 9 leden hebben zich onthouden.

Artikel 5 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 14 van de heer Tavernier op artikel 6.

Stemming nr. 20

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 1 lid heeft ja geantwoord; 60 leden hebben neen geantwoord; 3 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

67 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 1 lid heeft ja geantwoord; 63 leden hebben neen geantwoord; 3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 6.

Stemming nr. 21

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

63 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 55 leden hebben ja geantwoord; 8 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

66 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 58 leden hebben ja geantwoord; 8 leden hebben zich onthouden.

Artikel 6 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 15 van de heer Tavernier op artikel 8.

Stemming nr. 22

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 62 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

67 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 65 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 8.

Stemming nr. 23

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 54 leden hebben ja geantwoord; 10 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

67 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 57 leden hebben ja geantwoord; 10 leden hebben zich onthouden.

Artikel 8 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 16 van de heer Tavernier op artikel 15.

Stemming nr. 24

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 62 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

67 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 65 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 15.

Stemming nr. 25

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 56 leden hebben ja geantwoord; 8 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

67 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 59 leden hebben ja geantwoord; 8 leden hebben zich onthouden.

Artikel 15 is aangenomen.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement 17 van de heer Tavernier op artikel 16.

Stemming nr. 26

Ziehier het resultaat:

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 62 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

67 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 65 leden hebben neen geantwoord. 2 leden hebben zich onthouden;

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 16.

Stemming nr. 27

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 58 leden hebben ja geantwoord; 6 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

67 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 61 leden hebben ja geantwoord; 6 leden hebben zich onthouden.

Artikel 16 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 18 van de heer Tavernier op artikel 17.

Stemming nr. 28

Ziehier het resultaat:

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 62 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

67 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 65 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 17.

Stemming nr. 29

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 62 leden hebben ja geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

67 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 65 leden hebben ja geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Artikel 17 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 19 van de heer Tavernier op artikel 18.

Stemming nr. 30

Ziehier het resultaat:

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 62 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

67 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 65 leden hebben neen geantwoord; 2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 18.

Stemming nr. 31

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 58 leden hebben ja geantwoord; 6 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

67 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 61 leden hebben ja geantwoord; 6 leden hebben zich onthouden.

Artikel 18 is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 32

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 55 leden hebben ja geantwoord; 9 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

67 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 58 leden hebben ja geantwoord; 9 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

van Tinne Rombouts, Patrick Lachaert, Bart Martens, Erik Matthijs, Karlos Callens en André Van Nieuwkerke
1007 (2006-2007) nr. 1
van Elke Roex, Tom Dehaene, Patricia Ceysens, Vera Van der Borght, Helga Stevens en Bart Caron
1017 (2006-2007) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.