U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 21 december 2006, 14.05u

van Tinne Rombouts, Patrick Lachaert, Bart Martens, Erik Matthijs, Karlos Callens en André Van Nieuwkerke, verslag door Erik Matthijs en Frans Wymeersch
1007 (2006-2007) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 8, 9, 13, 14, 15, 17, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37 en 64 en over de artikelen 8, 9, 13, 14, 15, 17, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37 en 64 van het voorstel van decreet van mevrouw Rombouts en de heren Lachaert, Martens, Matthijs, Callens en Van Nieuwkerke houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen.

De heer Dewinter heeft het woord.

Mevrouw de voorzitter, ik stel vast dat het quorum niet bereikt is. Naar aanleiding van een aantal belangrijke decreten zoals het Mestdecreet en zeker het Gemeentedecreet, spreekt het voor zich dat wij niet kunnen deelnemen aan de stemming. Wanneer de meerderheid dit soort decreten niet au sérieux neemt en niet eens een eigen meerderheid kan mobiliseren, dan zijn wij niet bereid nog aan de stemming deel te nemen. Er zal dus op een later tijdstip over deze decreten gestemd moeten worden. Wij verlaten de zaal.

De voorzitter

We schorsen even de vergadering.

De vergadering wordt geschorst om 18.26 uur.
De voorzitter
De vergadering wordt hervat om 18.41 uur.

De heer Stassen heeft het woord.

Jos Stassen

Mevrouw de voorzitter, we hadden een stemafspraak met mevrouw Poleyn. We houden ons aan die afspraak. Ik zal me bij de stemming steeds onthouden. (Applaus bij de meerderheid)

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement 26 van de heren Wymeersch en Sintobin op artikel 8.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 63 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 8.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 63 leden hebben ja geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 8 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 38 van mevrouw Dua en de heer Daems op artikel 9.

Zelfde stemming als bij het vorige amendement? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 9.

Zelfde stemming als bij het vorige artikel? (Instemming)

Artikel 9 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 39 van mevrouw Dua en de heer Daems op artikel 13.

Zelfde stemming als bij de vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 40 van mevrouw Dua en de heer Daems op artikel 13.

Zelfde stemming als bij de vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 13.

Zelfde stemming als bij de vorige artikelen? (Instemming)

Artikel 13 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 27 van de heren Wymeersch en Sintobin op artikel 14.

Zelfde stemming als bij de vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 41 van mevrouw Dua en de heer Daems op artikel 14.

Zelfde stemming als bij de vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 42 van mevrouw Dua en de heer Daems op artikel 14.

Zelfde stemming als bij de vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 28 van de heren Wymeersch en Sintobin op artikel 14.

Zelfde stemming als bij de vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 29 van de heren Wymeersch en Sintobin op artikel 14.

Zelfde stemming als bij de vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 43 van mevrouw Dua en de heer Daems op artikel 14.

Zelfde stemming als bij de vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 44 van mevrouw Dua en de heer Daems op artikel 14.

Zelfde stemming als bij de vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 30 van de heren Wymeersch en Sintobin op artikel 14.

Zelfde stemming als bij de vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 14.

Zelfde stemming als bij de vorige artikelen? (Instemming)

Artikel 14 is aangenomen.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement 31 van de heren Wymeersch en Sintobin op artikel 15.

Zelfde stemming als bij vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 45 van mevrouw Dua en de heer Daems op artikel 15.

Zelfde stemming als bij vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 15.

Zelfde stemming als bij vorige artikelen? (Instemming)

Artikel 15 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 46 van mevrouw Dua en de heer Daems op artikel 17.

Zelfde stemming als bij vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 17.

Zelfde stemming als bij vorige artikelen? (Instemming)

Artikel 17 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 47 van mevrouw Dua en de heer Daems op artikel 27.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

65 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 1 lid heeft ja geantwoord; 63 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is stemming over artikel 27

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 63 leden hebben ja geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 27 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 32 van de heren Wymeersch en Sintobin op artikel 28.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 63 leden hebben neen geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 28.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 63 leden hebben ja geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 28 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 33 van de heren Wymeersch en Sintobin op artikel 31.

Zelfde stemming als bij het vorige amendement? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 34 van de heren Wymeersch en Sintobin op artikel 31.

Zelfde stemming als bij het vorige amendement? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 31.

Zelfde stemming als bij de vorige artikelen? (Instemming)

Artikel 31 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 35 van de heren Wymeersch en Sintobin op artikel 34.

Zelfde stemming als bij vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 36 van de heren Wymeersch en Sintobin op artikel 34.

Zelfde stemming als bij vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 34.

Zelfde stemming als bij vorige artikelen? (Instemming)

Artikel 34 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 48 van mevrouw Dua en de heer Daems op artikelen 35 tot 37 tot schrapping van deze artikelen.

Zelfde stemming als bij vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over de artikelen 35 tot 37.

Zelfde stemming als bij vorige artikelen? (Instemming)

De artikelen 35 tot en met 37 zijn aangenomen

Aan de orde is de stemming over amendement 37 van de heren Wymeersch en Sintobin op artikel 64.

Zelfde stemming als bij vorige amendementen? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 64.

Zelfde stemming al bij vorige artikelen? (Instemming)

Artikel 64 is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

64 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 63 leden hebben ja geantwoord; 1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.