U bent hier

Plenaire vergadering

donderdag 21 december 2006, 14.05u

Wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van de bijlagen 4 en 6 en goedkeuring van een bijlage 9
De voorzitter

Bespreking en stemming

Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Vermeiren, secretaris, heeft het woord.

Francis Vermeiren

Mevrouw de voorzitter, u hebt allen het schitterende verslag gezien. Ik denk dat ons personeel, dat dit verdient, gelukkig zal zijn indien we dit hier nu goedkeuren. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de wijziging van het statuut van het personeel van het Algemeen Secretariaat en van de bijlagen 4 en 5 en de goedkeuring van een bijlage 9 eenparig is aangenomen?

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.