U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 december 2006, 14.04u

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van aanbeveling.

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Mevrouw de voorzitter, ik heb er uw voorganger opmerkzaam op gemaakt en hij deelde mijn standpunt over deze procedurekwestie. We hebben hier niet met een gewestaangelegenheid te maken, maar met een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid, aangezien het al jaren een politiek is van de Vlaamse Regering om ook via de Vlaamse Gemeenschapscommissie een convenant over stedenbeleid af te sluiten. Ik wens dat dit in de toekomst in orde wordt gebracht.

De voorzitter

Dat wordt genoteerd.

De stemming begint.

Stemming nr. 47

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 73 leden hebben ja geantwoord; 5 leden hebben neen geantwoord; 28 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

van Jan Penris, Christian Verougstraete, Wim Van Dijck, Erik Tack en Gerda Van Steenberge
976 (2006-2007) nr. 3
van Hilde Crevits, Ludo Sannen, Erik Matthijs, Patrick Lachaert, Bart Martens en Mark Demesmaeker
977 (2006-2007) nr. 3

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.