U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van aanbeveling.

De heer Gatz heeft het woord.

Sven Gatz

Mevrouw de voorzitter, ik heb er uw voorganger opmerkzaam op gemaakt en hij deelde mijn standpunt over deze procedurekwestie. We hebben hier niet met een gewestaangelegenheid te maken, maar met een gemeenschaps- en gewestaangelegenheid, aangezien het al jaren een politiek is van de Vlaamse Regering om ook via de Vlaamse Gemeenschapscommissie een convenant over stedenbeleid af te sluiten. Ik wens dat dit in de toekomst in orde wordt gebracht.

De voorzitter

Dat wordt genoteerd.

De stemming begint.

Stemming nr. 47

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen; 73 leden hebben ja geantwoord; 5 leden hebben neen geantwoord; 28 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.