U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Berichten van verhindering
Motie van orde
van Jos Stassen aan minister Geert Bourgeois
82 (2006-2007)
van Ludwig Caluwé aan minister Frank Vandenbroucke
85 (2006-2007)
Beleidsplan Een slagvaardig Vlaams Parlement 2004-2009
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen (Regl. art. 82)
Eventueel voortzetting van de agenda van de morgenvergadering
Beleidsplan Een slagvaardig Vlaams Parlement 2004-2009
11 (2006-2007) nr. 1
Bespreking en stemming
45 (2006-2007) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Bespreking en stemming
van de Vlaamse Regering
19 (2006-2007) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
14 (2006-2007) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Ludo Sannen, Sven Gatz, Koen Van den Heuvel en Jan Peumans
1030 (2006-2007) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.