U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 november 2006, 14.04u

Regeling van de werkzaamheden
De voorzitter

Dames en heren, ik wil u meedelen dat er nogal wat actuele vragen waren over de uitspraken in de pers over de mogelijkheid tot jagen, onder andere in bossen. Die actuele vragen werden omgevormd tot een actualiteitsdebat, waarbij elke fractie vijf minuten spreektijd krijgt. Dat debat wordt gevoerd na de actuele vragen. (Instemming)

Motie van orde - Opheldering over de stand van zaken

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.