U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, ingevolge de eenparige beslissing van het Uitgebreid Bureau van 6 november 2006 stel ik de spoedbehandeling voor van het voorstel van mevrouw Marleen Vanderpoorten tot wijziging van het reglement van het Vlaams Parlement.

Is het Parlement het eens met het voorstel tot spoedbehandeling? (Instemming)

Dan stel ik voor de beraadslaging over het voorstel te houden na de beraadslaging over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten.

Is het Parlement het hiermee eens? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Ingekomen stukken en mededelingen
Motie van orde - Opheldering over de stand van zaken

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.