U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 november 2006, 14.04u

Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter

Dames en heren, de lijst met ingekomen stukken en mededelingen werd op de banken rondgedeeld. (Zie Parl. St. Vl. Parl. Decreetgeving - Ingekomen stukken en mededelingen 2006-2007, nr. 60/5)

Ik wijs de vergadering inzonderheid op het verslag van het college van deskundigen belast met de controle van de geautomatiseerde stemmingen en opnemingen over de provincie-, gemeente- en districtsraadsverkiezingen van 8 oktober 2006, dat op de banken werd rondgedeeld.

Dames en heren, zoals u in de lijst met de ingekomen stukken en mededelingen kunt lezen, heeft de Vlaamse Regering de ontwerpen van decreet betreffende de begroting voor het begrotingsjaar 2007 ingediend. Morgen beginnen de besprekingen hiervan in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. Om u maximaal te ondersteunen bij het onderzoek van de lijvige begrotingsdocumenten hebben de diensten van het Vlaams Parlement een brochure samengesteld betreffende de begrotingsregels voor parlementair gebruik, die u op de banken vindt. Ik nodig u uit om ze nuttig te gebruiken. U kunt ook steeds terecht bij de auteurs van de brochure voor meer uitleg, opmerkingen en suggesties.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.