U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen over de amendementen op de artikelen 3, 5 en 16 en over de artikelen 3, 5 en 16 van het voorstel van decreet voorstel van decreet van de heer Caluwé, de dames Ceysens en Gennez en de heren Lauwers en Van Dijck houdende wijziging van de Gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming.

Aan de orde is de stemming over amendement 8 van de heer Tavernier op artikel 3.

Stemming nr. 28

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

34 leden hebben ja geantwoord;

69 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 10 van de heer Van Hauthem op artikel 3.

Stemming nr. 29

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

34 leden hebben ja geantwoord;

67 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Artikel 3 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 11 van de heer Van Hauthem op artikel 5.

Stemming nr. 30

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

34 leden hebben ja geantwoord;

67 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Artikel 5 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 9 van de heer Tavernier op artikel 16.

Stemming nr. 31

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

34 leden hebben ja geantwoord;

68 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 12 van de heer Van Hauthem op artikel 16.

Stemming nr. 32

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

34 leden hebben ja geantwoord;

68 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Artikelen 16 is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 33

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

69 leden hebben ja geantwoord;

34 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.