U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 juli 2006, 14.52u

van Marijke Dillen, An Michiels, Marie-Rose Morel, Linda Vissers, Werner Marginet en Joris Van Hauthem
913 (2005-2006) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft mevrouw Dillen bij motie van orde het woord gevraagd.

Marijke Dillen

Mijnheer de voorzitter, ik vraag om een spoedbehandeling van het voorstel van resolutie van mevrouw Dillen, mevrouw Michiels, mevrouw Morel, mevrouw Vissers en de heren Marginet en Van Hauthem betreffende de tijdige indiening van ontwerpen van decreet inzake het onderwijs met het oog op een rechtszekere en ordentelijke start van het schooljaar.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Ik stel voor dat we ons straks over dit voorstel van spoedbehandeling uitspreken. Is iedereen het daarmee eens? (Instemming)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.