U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 5 juli 2006, 14.52u

van Koen Van den Heuvel aan minister Dirk Van Mechelen, beantwoord door minister Yves Leterme
331 (2005-2006)
De voorzitter

Het antwoord wordt gegeven door minister-president Leterme.

De heer Van den Heuvel heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-president, ik heb een korte vraag over de werking van de Hoge Raad van Financiën. De afdeling Financieringsbehoeften van die raad komt al sinds anderhalf jaar niet meer samen. Nochtans heeft de Hoge Raad van Financiën de voorbije tien tot vijftien jaar een kapitale rol gespeeld in de begeleiding van de sanering van de Belgische overheidsfinanciën. Het was een echte waakhond om via de evaluatierapporten een oogje in het zeil te houden, zowel wat betreft de begroting op federaal vlak als die op regionaal vlak. Het was een instelling met gezag en het is dan ook spijtig dat die sinds anderhalf jaar niet meer samenkomt en de rol van waakhond niet meer kan vervullen.

In januari heb ik aan minister Van Mechelen gevraagd hoe het kwam dat de Vlaamse Regering aarzelde om de nodige adviezen uit te brengen. Hij antwoordde dat de Vlaamse Regering haar best deed en op schema zat. Vorige week heeft federaal staatssecretaris van Financiën, de heer Jamar, in de Kamer geantwoord dat de afdeling Financieringsbehoeften van de Hoge Raad van Financiën nog niet was samengekomen omdat zowel het Vlaamse als het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest talmde met de aanduiding van de vertegenwoordigers.

Mijnheer de minister-president, klopt dat? Hoe ver staat het met die aanduiding van de Vlaamse vertegenwoordigers? Is dat ondertussen opgeklaard? Wanneer acht u het mogelijk dat die opnieuw samenkomt?

De voorzitter

Minister-president Leterme heeft het woord.

Minister-president Yves Leterme

Mijnheer de voorzitter, mijnheer Van den Heuvel, ik zal het verloop van de procedure nogmaals schetsen zodat u kunt zien dat we niet zoveel achterliggen op schema. De federale regering heeft op e opnieuw samenkomt. vervullen. in raal vlak n zeer kleine wijz13 december 2005 via brief aan de Vlaamse Regering gevraagd om haar advies uit te brengen over een ontwerp van KB tot aanpassing van de structuur van de Hoge Raad van Financiën. Op 20 januari 2006 heeft de Vlaamse Regering beslist om haar akkoord te verlenen aan die nieuwe structuur. De aanpassing van de structuur heeft dan tijdens een aantal weken geen aanleiding gegeven tot bijkomende initiatieven van federale zijde.

Op 19 april 2006 heeft minister Reynders het verzoek geformuleerd staande het Overlegcomité. Er werd toen beslist dat op initiatief van de federale minister een informele werkgroep zou vergaderen waarin regeringen van gemeenschappen en gewesten hun namen zouden meedelen van de leden die ze voordragen. Ik heb moeten vaststellen dat deze werkgroep nooit is samengeroepen. Nadat hij me daarover had aangesproken, heeft de minister voor een andere procedure gekozen. Via brief van 12 mei 2006 heeft hij gevraagd om de namen van de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering door te geven. We moeten vier leden voorstellen: twee op grond van hun bijzondere onderlegdheid en ervaring op financieel en economisch gebied, en twee wegens hun bijzondere onderlegdheid op fiscaal gebied. Ik zal in samenspraak met minister Van Mechelen overmorgen aan de Vlaamse Regering vier namen voorleggen. We zijn momenteel nog aan het overleggen met die mensen over de taakverdeling. De namen liggen wel vast. Het zijn mensen die op elk van de echelons van de Hoge Raad van Financiën een nuttige bijdrage kunnen leveren. Normaal neemt de Vlaamse Regering vrijdag de beslissing waarna ik aan minister Reynders de namen zal overmaken.

Mijnheer de minister-president, ik dank u voor het duidelijke antwoord. Ik kijk uit naar vrijdag om te weten wie de uitverkorenen zijn.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

We schorsen enkele minuten tot de leden aanwezig zijn.

De vergadering wordt geschorst om 14.58 uur.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.