U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 juni 2006, 14.32u

Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Mijnheer de voorzitter, wij hebben deze middag een motie betreffende een belangenconflict ingediend over het ontwerp van wet dat in de Kamer ter stemming zal worden voorgelegd. Het is het ontwerp houdende diverse bepalingen over de verlenging van de uitzondering voor de tweetaligheid van politieagenten in Brussel. We zouden graag hebben dat ze bij hoogdringendheid wordt behandeld.

Ingekomen stukken en mededelingen
van André Van Nieuwkerke aan minister Yves Leterme
313 (2005-2006)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.