U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 19 april 2006, 10.07u

van Frans Peeters, Jos De Meyer, Jan Peumans, Joris Vandenbroucke en Jul Van Aperen
648 (2005-2006) nr. 1
De voorzitter

Bespreking

De voorzitter: Dames en heren, de bespreking is geopend.

De heer Peumans, verslaggever, heeft het woord.

Jan Peumans

Mijnheer de voorzitter, goede morgen. De aanleiding van dit voorstel is het voorstel van de heer Glorieux en de heer Daems betreffende de beperking van de overlast die wordt veroorzaakt door zwaar vervoer in woonkernen. De tekst werd uitgebreid besproken in de commissie. We hebben het standpunt van de heer Peeters, minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur gevraagd. Alle fracties hebben hun standpunt bepaald. De conclusie was dat het voorstel werd verworpen.

Daarna werd door onder anderen de heer Frans Peeters en de heer De Meyer een tegenvoorstel ingediend. Daarin worden aan de Vlaamse Regering een reeks heel duidelijke standpunten gevraagd in verband met de terecht aangehaalde problemen met het zwaar verkeer. De meerderheidspartijen stellen voor om het voorstel van resolutie goed te keuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen om 16 uur de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.