U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement 6 van de dames Heeren, Guns en Gennez, de heren De Wever en Dehaene en mevrouw De Wachter op artikel 36.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

111 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het aldus geamendeerde artikel 36.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het aldus geamendeerde artikel 36 is aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over amendement 7 van de dames Heeren, Guns en Gennez, de heren De Wever en Dehaene en mevrouw De Wachter op artikel 56.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is aangenomen.

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het aldus geamendeerde artikel 56.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het aldus geamendeerde artikel 56 is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het aldus geamendeerde ontwerp van decreet houdende wijziging van decretale bepalingen inzake wonen als gevolg van het bestuurlijk beleid.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

111 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het aldus geamendeerde ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Aanwijzing van twee deskundigen en twee plaatsvervangers die naar aanleiding van de verkiezingen van 8 oktober 2006 toezien op de integriteit en de goede werking van alle informaticatechnische aspecten van het kiessysteem

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.