U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 maart 2006, 14.33u

Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement de benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie, ter vervanging van de heer Walter Baeten, destijds op voordracht van het vrijwillig samenwerkingsverband van Nederlandstalige vredesorganisaties benoemd.

Het vrijwillige samenwerkingsverband van Nederlandstalige vredesorganisaties heeft bij brief van 8 februari 2006 de heer William De Bruyn voorgedragen.

Vraagt iemand hieromtrent nog het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik de heer William De Bruyn benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie.

Aanwijzing van twee deskundigen en twee plaatsvervangers die naar aanleiding van de verkiezingen van 8 oktober 2006 toezien op de integriteit en de goede werking van alle informaticatechnische aspecten van het kiessysteem

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.