U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 maart 2006, 14.33u

Motie van orde
De voorzitter

Voorafgaande vraag over de toepassing van een procedure

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement heeft de heer Stassen bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Stassen heeft het woord.

Jos Stassen

Mijnheer de voorzitter, ik zou u willen vragen minister Anciaux, die momenteel nog aanwezig is, te vragen om mijn actuele interpellatie bij te wonen. Hij heeft in de pers immers een aantal verklaringen over dit onderwerp afgelegd. Het lijkt me belangrijk dat de minister de kans krijgt zijn standpunt hier te verduidelijken. Kunt u hem vragen aanwezig te blijven?

De voorzitter

De Vlaamse Regering beslist zelf over haar vertegenwoordiging. Het volstaat dat de Vlaamse Regering door een minister wordt vertegenwoordigd.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.