U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 15 maart 2006, 14.33u

De voorzitter

De heer Callens heeft het woord.

Karlos Callens

Mijnheer de voorzitter, geachte leden van de regering, geachte collega's, de pluimveesector vraagt zich af wat er zal gebeuren als de vogelgriep in Vlaanderen zou uitbreken. Wie zal dan wat ondernemen, en wie zal wat vergoeden? De vergoeding van de opruimingen is geregeld door de federale overheid. De helft van wat de federale overheid daarvoor vrijmaakt, wordt automatisch betaald door de EU. We hebben het nu enkel over de rechtstreekse schade die de sector zou oplopen.

We mogen evenwel niet vergeten dat er al vandaag heel wat indirecte schade kan worden vastgesteld. Die indirecte schade brengt de 1.200 betrokken bedrijven in België in moeilijkheden. Daarvan liggen er 1080, of 90 percent van het totaal, in Vlaanderen. Wat zijn de gevolgen? De prijs duikt naar beneden. De consumptie neigt weg te vallen. Het volstaat om even naar een openbare markt te trekken om dat vast te stellen. Er zijn drie grote gevolgen. Het eerste is de verminderde prijzen.

Voor bepaalde kippensoorten is de prijs nul komma nul euro. Dat staat vandaag in de krant.

Voorts zijn er de kippenhokken, die allemaal vol zitten. Men weet niet langer waar naartoe met het pluimvee. Er is geen enkele slachterij die nog bereid is kippen te aanvaarden omdat hun frigo's en diepvriezers ook al vol steken. De sector kampt vandaag al met indirecte verliezen en kosten. In Frankrijk heeft men al de beslissing genomen de sector 63 miljoen euro toe te steken. Dat geld dient alleen maar om indirecte verliezen te vergoeden. In Italië gebeurt hetzelfde.

De vraag bestaat of Europa dit zal toestaan. Frankrijk en Italië gaan er echter mee voort. We kunnen natuurlijk de vijf w's gebruiken. Welke maatregelen neemt u vandaag nog? Welke maatregelen neemt u in verband met indirecte verliezen, als morgen de vogelgriep in Vlaanderen zou terechtkomen? Dat is immers Vlaamse materie. Wie is beneficiaris van de centen die u eventueel naar voor schuift? Hoeveel geld is er beschikbaar? Bestaat er een fonds? Is dat fonds wel toereikend? Moet er geld worden bij gezocht? Het zijn allemaal vragen die de sector met aandrang stelt.

Minister-president Yves Leterme

Ik dank u, mijnheer Callens, voor uw vraag. Wij volgen de situatie van de vogelgriep, zowel op sanitair vlak als op economisch vlak, op de voet. Ik heb met de sector overleg gepleegd op 22 februari. Vrijdag gaan we opnieuw samen zitten. Ik zie het overleg vooral in het kader van de voorbereiding van de Europese Commissievergadering die maandag zal plaatsvinden. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat ze maandag een aantal voorstellen op tafel zal leggen om aan de noden van de sector tegemoet te komen. Ik juich dit toe omdat de situatie die de sector doormaakt een Europese aangelegenheid is. Het probleem stopt niet aan de landsgrenzen. Het is een gemeenschappelijke zaak van heel Europa hoewel er land per land verschillen zijn. De Franse sector heeft het wat harder te verduren door het feit dat de vogelgriep er al is vastgesteld. Bij ons is dat tot nu toe niet gebeurd. Laat ons hout vasthouden. Op dit ogenblik is er nog geen duidelijk zicht op de voorstellen van de commissie. Van zodra we deze voorstellen in ons bezit hebben, zal er met de sector over van gedachten worden gewisseld. Wij volgen de omzet en de marktprijs. Het zou momenteel over nul euro gaan. Dat moet sterk worden gerelativeerd. Er is nog een behoorlijke omzet. Er is nog wel degelijk consumptie en er wordt nog wel degelijk voor betaald.

Karlos Callens

Ik dank u mijnheer de minister. Maar hoe is het met de budgetten gesteld die worden uitgetrokken? Als zou blijken dat de gemeenschap moet tussenkomen, zijn er dan budgetten voor beschikbaar op dit ogenblik?

Minister-president Yves Leterme

Het enige wat op dit moment op tafel ligt, is een vraag van de federale minister om 3,7 miljoen euro die momenteel aan informatiecampagnes worden gespendeerd, niet uitsluitend te laten betalen vanuit de federale begroting. Er wordt om bijstand van de gewestregeringen gevraagd. Ik heb aan de minister van Financiën en Begroting gevraagd om deel te nemen aan het overleg over bijdragen van Vlaanderen aan de financiering van die informatiecampagne.

Karlos Callens

We zouden ook aan een opkoopregeling kunnen denken.

Minister-president Yves Leterme

We kunnen aan van alles denken, maar het verschil tussen denken en dingen aankondigen is tamelijk chaotisch. Ik wil geen beloften doen die we achteraf niet kunnen houden.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.