U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 22 februari 2006, 14.38u

Rouwhulde
De voorzitter

Geachte collega's, voor we overgaan tot de stemmingen, wil ik even stilstaan bij de dood van Rufin Grijp, ex-minister van de Brusselse regering, voorzitter van het OCMW van Anderlecht en ex-lid van het Vlaams Parlement.

Rufin Grijp is vorige week donderdag 16 februari op zevenzestigjarige leeftijd overleden. Hij was vooral actief als lid van het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, waar hij ijverde voor een degelijk Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Hij deed dat ook als Brussels minister.

Hij heeft ook deel uitgemaakt van onze assemblee. In het Vlaams Parlement was hij van september 1999 tot juni 2000 vast lid van de commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand. Daarna was hij plaatsvervangend lid in die commissie. Als lid van die commissie heeft hij onder meer een voorstel van resolutie ingediend voor een gewaarborgde minimumvertegenwoordiging van de Brusselse Vlamingen in de plaatselijke besturen. Verder nam hij actief deel aan hoorzittingen over het actieplan van de Vlaamse Regering voor de Vlaamse Rand en bij de bespreking van de beleidsbrieven inzake Brussel en de Rand.

Rufin Grijp was een gedreven en geëngageerd man. Hij belichaamde de SP in Anderlecht.

De voorzitter

Hij was medeoprichter van de Rode Leeuwen en zou later de afdeling van Anderlecht zelf leiden.

Ik wil Rufin Grijp ten slotte in dit ernstige moment ook herinneren als een man met veel humor. Toen Wallonië en Vlaanderen een overeenkomst over de Europese melkquota bereikten, verstuurde Rufin Grijp een officieel communiqué dat Brussel met welgeteld nog een boer die weiden bezat, dit akkoord zou afkeuren. Iedereen, zijn collega-ministers en alle journalisten, tuinden erin. Bij al onze ernstige bezigheden moeten we misschien wat vaker de relativiteit van de politiek beseffen via dergelijke kwinkslagen. Het Vlaams Parlement huldigt in Rufin Grijp een Brussels volksvertegenwoordiger en gedreven en geëngageerd politicus. Ik vraag u enkele ogenblikken van stilte in acht te nemen. (De vergadering neemt een minuut stilte in acht.)

Griffier Vlaams Parlement. Functie- en competentieprofiel, aanwervingsvoorwaarden & selectieprocedure (Gemeenschapsaangelegenheid)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.