U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Mijnheer de voorzitter, collega's, zoals bij roken en bij medicamenten geef ik even een bijsluiter voor u op het knopje duwt. Ik wil u er heel bewust van maken dat deze motie gaat over het steunen van de strategie van de minister van Media, de heer Bourgeois. De motie is dus niet aanvallend. Ik wil dat dit duidelijk in de verslagen staat, zodat ik ernaar kan terugwijzen.

Ofwel stemt u tegen vanuit een automatisme omwille van een kordon of van gelijk welke andere reden, ofwel stemt u voor en geeft u blijk van een inhoudelijke stemming waarbij u minister Bourgeois en al zijn strategieën steunt. Bovendien staat het tweede punt van de motie in uw regeerakkoord. Ik vind het dus zeer boeiend om de kleurtjes op het stembord te zien oplichten. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

De stemming begint.

Stemming

Ziehier het resultaat:

112 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

31 leden hebben ja geantwoord;

75 leden hebben neen geantwoord.

6 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.