U bent hier

De voorzitter

Stemming over het amendement

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het amendement van de heer Lachaert c.s. op de met redenen omklede motie.

Stemming

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

77 leden hebben ja geantwoord;

5 leden hebben neen geantwoord;

27 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de aldus geamendeerde met redenen omklede motie.

Stemming

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

77 leden hebben ja geantwoord;

5 leden hebben neen geantwoord;

27 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de geamendeerde motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.