U bent hier

De voorzitter

Stemming over het amendement

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het amendement van de heer Lachaert c.s. op de met redenen omklede motie.

Stemming

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

77 leden hebben ja geantwoord;

5 leden hebben neen geantwoord;

27 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is aangenomen.

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de aldus geamendeerde met redenen omklede motie.

Stemming

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

77 leden hebben ja geantwoord;

5 leden hebben neen geantwoord;

27 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de geamendeerde motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.