U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 februari 2006, 14.46u

van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
48 (2005-2006) nr. 1
De voorzitter

Dames en heren, de bespreking is geopend.

Mevrouw Heeren, secretaris, heeft het woord.

Veerle Heeren

Mijnheer de voorzitter, het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie heeft deze begroting in samenwerking met de dienst Financiën van het Vlaams Parlement opgesteld. Ik wil er trouwens op wijzen dat deze dienst uitstekend werk levert.

De gevraagde dotatie bedraagt 900.000 euro. Dit bedrag is in de begroting 2006 ingeschreven. De verantwoording voor de aanvraag is door het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie opgesteld en valt in de begroting terug te vinden.

De dienst Financiën van het Vlaams Parlement zal de boekhouding van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie in SAP bijhouden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat het ontwerp van werkingsbegroting van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie voor het begrotingsjaar 2006 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.