U bent hier

De voorzitter

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Dewinter bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Dewinter heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, ik vraag bij motie van orde het woord om de spoedbehandeling te vragen van een voorstel van resolutie van mijn fractie over de vrijwaring van de vrije meningsuiting en ter ondersteuning van Denemarken en de Deense regering. Ik neem aan dat we straks de mogelijkheid krijgen om daar iets dieper op in te gaan.

De actualiteit dwingt er ons toe om ons snel en duidelijk uit te spreken, een krachtig signaal uit te sturen, waarbij het parlement zijn solidariteit moet kunnen betuigen met Denemarken en de Deense regering. We moeten ons onverkort kunnen uitspreken over het recht op vrije meningsuiting, dat door religieuze onverdraagzaamheid op de helling wordt gezet. De kwestie van de Deense cartoons vormt niet alleen een belangrijk precedent, maar ook een testcase voor onze democratie.

We zijn vandaag allemaal Denen. Ik roep het parlement om in te stemmen met de hoogdringendheid, zodat we hierover vandaag nog kunnen debatteren en - hopelijk - tot een duidelijke stemming en een duidelijk signaal over deze kwestie kunnen komen.

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, ook ik vraag om bij motie van orde de spoedbehandeling van een voorstel van resolutie van de meerderheidspartijen en van Groen!. Het voorstel handelt over de bevestiging van het recht van vrije meningsuiting en respect en tolerantie voor de individuele geloofs- en filosofische overtuiging.

De voorzitter

Na de actuele vragen en zodra we de beide documenten hebben, zullen we ons daarover uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.