U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 8 februari 2006, 10.03u

Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de sp.a-spirit-fractie zijn:

in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme de heer Bart Caron als vast lid vervangen door mevrouw Anissa Temsamani en mevrouw Anissa Temsamani als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Bart Caron;

in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de heer Herman Reynders als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Els Robeyns;

in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid de heer Bart Martens als vast lid vervangen door mevrouw Els Robeyns.

Berichten van verhindering
Ingekomen stukken en mededelingen

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.