U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Aan de orde is de stemming over amendement 33 van de heren Van Hauthem, Van Dijck en mevrouw Michiels tot invoeging van een nieuw artikel 5bis.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

? 28 leden hebben ja geantwoord;

? 77 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 34 in hoofdorde van de heren Van Hauthem,Van Dijck en mevrouw Michiels op artikel 9.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen

? 27 leden hebben ja geantwoord;

? 82 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement in hoofdorde is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 34 in bijkomende orde van de heren Van Hauthem,Van Dijck en mevrouw Michiels op artikel 9.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement in bijkomende orde is niet aangenomen.

Artikel 9 is aangenomen

Aan de orde is de stemming over amendement 35 van de heren Van Hauthem, Van Dijck en mevrouw Michiels tot schrapping van artikel 18.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

? 28 leden hebben ja geantwoord;

? 77 leden hebben neen geantwoord;

??? 5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Artikel 18 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 26 van de heer Tavernier tot invoeging van een nieuw artikel 21bis.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

? 33 leden hebben ja geantwoord;

? 77 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 27 van de heer Tavernier en amendement 36 van de heren Van Hauthem, Van Dijck en mevrouw Michiels tot schrapping van de artikelen 22 tot 24.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

110 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

? 33 leden hebben ja geantwoord;

? 77 leden hebben neen geantwoord.

De amendementen zijn niet aangenomen.

De artikelen 22 tot en met 24 zijn aangenomen.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over amendement 37 in hoofdorde van de heren Van Hauthem, Van Dijck en mevrouw Michiels op artikel 43.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

? 28 leden hebben ja geantwoord;

? 83 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement in hoofdorde is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 37 in bijkomende orde van de heren Van Hauthem, Van Dijck en mevrouw Michiels op artikel 43.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement in bijkomende orde is niet aangenomen.

Artikel 43 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 28 van de heer Tavernier op artikel 47.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

??? 5 leden hebben ja geantwoord;

106 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 29 van de heer Tavernier op artikel 47.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

? 33 leden hebben ja geantwoord;

? 76 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

Artikel 47 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 30 van de heer Tavernier tot invoeging van een nieuw artikel 48bis.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 38 van de heren Van Hauthem, Van Dijck en mevrouw Michiels tot invoeging van een nieuw artikel 48bis.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 31 van de heer Tavernier en amendement 39 van de heren Van Hauthem, Van Dijck en mevrouw Michiels tot schrapping van artikel 49.

Zelfde stemming? (Instemming)

De amendementen zijn niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over tot schrapping van artikel 49.

Zelfde stemming? (Instemming)

Het amendement is niet aangenomen.

Artikel 49 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 32 van de heer Tavernier tot invoeging van het nieuwe artikelen 63bis en 63ter.

De heer Tavernier: Ik vraag een gesplitste stemming.

De voorzitter: Aan de orde is de stemming over amendement 32 van de heer Tavernier tot invoeging van een nieuw artikel 63bis.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

? 33 leden hebben ja geantwoord;

? 77 leden hebben neen geantwoord;

??? 1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 32 van de heer Tavernier tot invoeging van een nieuw artikel 63ter.

Zelfde stemming? (Instemming)

Hoofdelijke stemming

De voorzitter: Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

? 78 leden hebben ja geantwoord;

? 33 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.