U bent hier

De voorzitter

De heer Roegiers heeft het woord.

Jan Roegiers

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister-president, collega's, de afgelopen week ging er een schokgolf door de West-Europese staalindustrie door het overnamebod van Mittal Steel op Arcelor. Arcelor is zelf een fusie van nauwelijks 3 jaar oud van Usinor, Arbed en Aceralia en is een grote werkgever in Vlaanderen. Bij Sidmar in Gent werken 5.600 mensen, bij ALZ in Genk werken 1.500 mensen. Samen met de andere dochterondernemingen is Arcelor goed voor meer dan 8.300 rechtstreekse arbeidsplaatsen.

Ik heb gisteren een vrij lang gesprek gehad met de mensen van Sidmar. De onrust op de werkvloer is zeer groot. De afgelopen dagen zijn op verschillende niveaus nogal wat initiatieven genomen. De Franse minister van Financiën Breton heeft Mittal Steel ontboden. Ook de Luxemburgse premier Juncker heeft reeds initiatieven genomen en is zeer hard in zijn verzet.

De Waalse minister-president heeft laten weten dat hij de overname nauwgezet zal volgen.

Mijnheer de minister-president, ik vertolk hier wat de mensen bij Sidmar gisteren tegen mij hebben gezegd. Het is pijnlijk stil geweest van de kant van de Vlaamse Regering. Er werden geen vragen gesteld, in elk geval niet in het openbaar. Ik weet ook niet of er pogingen werden ondernomen om de bezorgdheden over te maken aan Mittal Steel.

De mensen op de werkvloer voelen zich op dit ogenblik niet meer of niet minder dan machteloze pionnen op een monopoliebord. Ik vind de hele koehandel van aandelen een perverse vorm van casinokapitalisme. Ik heb er geen ander woord voor.

Mijnheer de minister-president, ik hoop dat u de onrust voor een deel kunt wegnemen. Hebt u pogingen ondernomen om de heer Mittal te spreken of te ontmoeten? Ik weet dat er in de nabije toekomst gesprekken gepland zijn. Wat is het standpunt van de Vlaamse Regering? Sluit u zich aan bij het verzet van de Franse regering, de Luxemburgse regering, de Waalse regering en zult u op zijn minst de overname zeer nauwgezet opvolgen? Plant u mogelijke andere Europese initiatieven om in elk geval de sociale bescherming van de werknemers in Vlaanderen en in grote delen van Europa bij dergelijke overnames zo maximaal mogelijk te beschermen?

De voorzitter

Minister-president Leterme heeft het woord.

Minister-president Yves Leterme

Mijnheer de voorzitter, mijnheer Roegiers, vorige week werden we door gewezen Europees Commissaris Van Miert op de hoogte gebracht van wat er met de Arcelor-groep zou gebeuren. Sindsdien houdt dat dossier ons uur na uur bezig. U moet van mij aannemen dat het niet mijn stijl is om daarover grote verklaringen op de tribune af te leggen. De mensen die het moeten weten, weten welke stappen er worden genomen. Ik zal die hier ook even overlopen.

Om 17 uur heb ik, samen met minister-president Di Rupo en premier Verhofstadt, een afspraak met de Luxemburgse premier Juncker. Hij heeft gesprekken gevoerd in Frankrijk. Hij zal ons kunnen zeggen wat zijn strategie, zijn houding te gronde is.

Terzijde voeg ik er wel aan toe dat er een verschil is tussen de Luxemburgse, de Franse, de Spaanse, de Waalse autoriteiten en de Vlaamse overheid. De andere gesprekspartners hebben een rechtstreeks belang via het aandeelhoudersschap. Sinds enige tijd is dat voor de Vlaamse overheid niet meer het geval.

Er werd een afspraak met de heer Mittal vastgelegd op maandagnamiddag. We hebben contacten gelegd. Vanmorgen bleek dat we de zaak best op een geconcerteerde manier behandelen. De initiatieven van mezelf, van minister-president Di Rupo en van premier Verhofstadt worden best gebundeld. Een aantal gespreksthema's dat verband houdt met de randvoorwaarden waarin de exploitatie van Sidmar en ALZ moet plaatsvinden in dit land, heeft betrekking op de verschillende bevoegdheidsverdelingen inzake het economisch beleid, en dies meer.

Los van de gebeurtenissen met Mittal Steel was ik al van plan om in maart premier Juncker te spreken. Het was al de bedoeling om de hoofdkwartieren van belangrijke multinationals te bezoeken. Volgende maand vertrek ik naar Noordrijn-Westfalen en ga ik langs bij Bayer.

Daarnaast zijn er ook contacten geweest met een aantal mensen van het management van Sidmar. Dat is nog niet gebeurd met het management van ALZ. De Vlaamse Regering heeft ook het initiatief genomen om de volgende dagen gesprekken te voeren met vertegenwoordigers van het personeel.

Ik laat de beschouwingen over de mogelijke wijziging in het aandeelhouderschap voor uw rekening. Ik zal vandaag geen uitspraken doen over de ambities van de ene groep en de maatregelen van de andere om de aandeelhouders al dan niet te doen overstappen.

Ik laat dit over aan het aandeelhouderschap op zich.

Het is een belangrijke vraag hoe de Europese Commissie dit in het kader van de concurrentieregelgeving zal evalueren. Ik heb begrepen dat er minstens één pijnpunt is. Ik meen te weten dat in de loop van volgende week een aantal betrokken lidstaten op nationaal vlak initiatieven zouden kunnen nemen.

Dankzij de inzet van de werknemers van ALZ en Sidmar en dankzij het goede management van de vestigingen behoren die tot de meest performante bedrijven in die sector. Dit heeft belang, in welke situatie van aandeelhouderschap we ons ook bevinden. De Vlaamse Regering is van plan om het flankerend beleid te handhaven dat vooral betrekking heeft op O&O-activiteiten. OCAS en Flanders Materials Center zijn twee initiatieven die in dit verband van belang zijn. We zijn van plan om in goed overleg met de eerste minister en met Waals minister-president Di Rupo, die wel ook een ander belang heeft als vertegenwoordiger van de aandeelhouders, alles duidelijk op een rijtje te zetten. Het is evident dat we onze aandacht op dit dossier blijven vestigen, en we proberen zo goed mogelijk op de hoogte te blijven. We proberen vooral op een doeltreffende manier onze mogelijkheden te benutten. Ik wil gerust wat meer voor de galerij spelen, maar ik denk dat dit het dossier en de tewerkstelling in Gent en Limburg niet dient. Het is belangrijk dat die gegarandeerd blijft.

Ik heb u gezegd welke stappen we ondertussen hebben genomen. Het dossier wordt van zeer nabij opgevolgd, met hoop op een goede afloop. Ik wil vandaag geen uitspraken doen over de bewegingen in het aandeelhouderschap op zich.

Jan Roegiers

Mijnheer de minister-president, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben blij dat ik deze vraag heb kunnen stellen en dat de Vlaamse Regering het dossier zeer nauwgezet opvolgt en initiatieven heeft genomen. Ik zal dit met veel plezier overmaken aan mensen binnen Sidmar waarmee ik contact heb. Het is evident dat het Vlaams Parlement ook zo nauwgezet mogelijk op de hoogte wordt gehouden van de evolutie in het dossier.

Ik verwacht helemaal niet dat u voor de galerij stoere verklaringen aflegt. Er is ongerustheid op de werkvloer en de mensen vragen zich af of de Vlaamse Regering iets doet. Ze willen graag op de hoogte worden gebracht. Daar is niets fout mee, en het is helemaal niet voor de galerij spelen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.