U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 januari 2006, 14.45u

De voorzitter

Mevrouw De Ridder heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, dames en heren ministers, collega's, iedereen zal ondertussen wel hebben gehoord van de malaise die heerst binnen de Antwerpse Hoge Raad voor Diamant. De malaise heeft, om het voorzichtig uit te drukken, grotendeels te maken met de problemen omtrent de vertegenwoordiging van de verschillende spelers binnen het interne bestuur van de Hoge Raad. Ze heeft inmiddels dergelijke proporties aangenomen dat niet alleen de voorzitter ontslag heeft genomen maar ook de diverse vertegenwoordigers vanuit de politieke wereld over de grenzen van de meerderheid heen.

Tegelijkertijd klinkt vanuit de Hoge Raad en vanuit de sector wel de roep naar de Vlaamse en de federale overheid om zich te mengen in het debat en om samen naar een oplossing te zoeken voor deze impasse.

Mevrouw de minister, op welke manier wilt en kunt u, als Vlaams minister van Economie, een rol opnemen om de sector vooruit te helpen en om samen met de politieke wereld naar een oplossing te zoeken?

De voorzitter

Minister Moerman heeft het woord.

Minister Fientje Moerman

Ik dank mevrouw De Ridder voor haar vraag. Ik zal eerst enkele cijfers in herinnering brengen. De diamantsector is voor ons land, en zeker voor Vlaanderen, van cruciaal belang. Diamant is goed voor 7,3 percent van onze export, 7,2 percent van onze invoer en 1,5 percent van ons BNP op Belgisch niveau. Het is dus een belangrijke sector.

Het is ook voor de tewerkstelling een belangrijke sector: er worden 12.000 mensen rechtstreeks tewerkgesteld en nog eens 30.000 onrechtstreeks. Laten we ook niet de niet-materiële aspecten vergeten, want het is de diamant die Antwerpen op de wereldkaart zet en daarmee ook onrechtstreeks Vlaanderen. Ik kan u geruststellen, mevrouw De Ridder, Gent is bereid Antwerpen daarbij te helpen. Dat is natuurlijk een grapje.

Gisteren is er een bijeenkomst geweest met de voorzitter van de Hoge Raad voor Diamant, premier Verhofstadt, ikzelf en de gouverneur van de provincie Antwerpen. De overheden zullen proberen in dit dossier faciliterend op te treden.

Er zijn met betrekking tot het dossier van de diamant op dit moment twee problemen. Er is ten eerste het probleem van de representativiteit van de Hoge Raad voor Diamant.

Ten tweede is er het probleem van het ontplooien van commerciële activiteiten binnen een vzw-structuur.

Gisteren is beslist een technisch-juridische werkgroep op te richten, met daarin vertegenwoordigers van de hoge raad, de federale overheid, de Vlaamse overheid, de stad en de provincie Antwerpen. Het is de bedoeling dat die werkgroep binnen de maand voorstellen formuleert om deze twee problemen op te lossen of althans een begin van oplossing te bieden. Binnen die termijn zullen we de mensen van de hoge raad opnieuw ontmoeten, om na te gaan wat de stand van zaken is.

Deze sector is economisch van zeer groot belang, daarover zult u het met me eens zijn. Dan heb ik het niet eens over het feit dat wat sommige landen betreft diamant meer dan de helft, tot zelfs de quasi-totaliteit, van de uit- of invoer uitmaakt. Daarom zullen de overheden van dit land samen optreden om te proberen, in samenwerking met alle actoren, een oplossing te vinden.

Ik dank u voor dit antwoord. Het is belangrijk dat er een heel kort tijdsschema wordt vooropgesteld om dit probleem te verhelpen en samen een oplossing te zoeken.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.