U bent hier

De voorzitter

De heer Van Dijck heeft het woord.

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, geachte collega's, het kunstencentrum nOna wordt door de Vlaamse overheid erkend en gesubsidieerd. In het Vlaamse kunstencentrumlandschap neemt het een aparte plaats in. Ik leg de minister deze vraag voor omdat het project van dit kunstencentrum om een nieuwe zaal bij te bouwen en haar werking te versterken, wordt doorkruist door het plan om de huidige locatie te verkopen.

Ik verklaar me nader. In de huidige begroting is 600.000 euro opzijgezet voor de werking van nOna. NOna staat in de top-10 van de Vlaamse kunstencentra. De kost van de uitbreiding waaraan nOna werkt, wordt geraamd op 2,5 miljoen euro. Als ik me niet vergis, is de stad Mechelen bereid om 850.000 euro bij te leggen. De Vlaamse overheid heeft ongeveer 1 miljoen euro toegezegd. Dit alles wordt echter doorkruist door de invraagstelling van de toekomst van de oorspronkelijke locatie. Het is onduidelijk wat het statuut is van nOna als huurder. Geldt er bijvoorbeeld een voorkooprecht? Ik weet het niet.

Het is een feit dat die locatie in de smaak van een aantal investeerders valt, want in de omgeving is een ander project in uitvoering. Heeft de huidige eigenaar geld geroken, en wil hij daarom de site te koop aanbieden? De planning van nOna en de Vlaamse overheid worden dus doorkruist. Hoe zullen we daarop inspelen? Kunnen we de investeringen die in het verleden zijn gebeurd, blijven benutten? Kan de werking van het kunstencentrum nOna worden gewaarborgd?

Minister Bert Anciaux

Mijnheer de voorzitter, het gaat hier om een vreemde situatie. Kunstencentrum nOna heeft een werking opgebouwd in een gehuurd pand. Het is al een tijdje de bedoeling de werking uit te breiden en hiervoor een ander pand van dezelfde eigenaar te gebruiken. Blijkbaar heeft deze eigenaar om familiale redenen evenwel het plan opgevat beide panden te verkopen. Het stadsbestuur van Mechelen is bereid om de aankoop van het tweede pand te financieren. Het stadsbestuur weet evenwel niet of het over voldoende middelen beschikt om beide panden te kopen.

Volgende maandag zal veel duidelijk worden. Die dag zullen alle betrokken partijen, de eigenaar, de huurder en het stadsbestuur, in deze vertegenwoordigd door schepen Nobels, samenkomen en tot een vergelijk trachten te komen. Het stadsbestuur heeft zich alvast geëngageerd om zijn verantwoordelijkheden op te nemen.

Ik weet niet of de betrokken partijen maandag tot een overeenkomst zullen komen. Ik weet enkel dat de raad van bestuur van het kunstencentrum op dit ogenblik nog niet panikeert. De bestuurders gaan er in elk geval van uit dat ze volgende maandag een oplossing zullen vinden.

Indien de Vlaamse Gemeenschap om financiële ondersteuning wordt gevraagd, zal ik overwegen wat onze mogelijkheden zijn. Momenteel is reeds 1 miljoen euro uitgetrokken voor de verbouwingswerken aan het tweede pand. Veel meer middelen heb ik op dit ogenblik niet ter beschikking. Ik heb vooralsnog niet de vraag gekregen dit bedrag op te trekken of de aankoop van het tweede pand te bekostigen.

Er is voorlopig alleszins geen reden tot paniek. Volgens mij zullen de betrokkenen maandag een oplossing vinden. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, zal ik desnoods mijn verantwoordelijkheid opnemen en mee een oplossing voor nOna zoeken. De schitterende werking van dit kunstencentrum moet worden behouden. Vooralsnog rijzen op dit vlak evenwel niet veel problemen.(Applaus bij sp.a-spirit)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.