U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 december 2005, 14.32u

van Luk Van Nieuwenhuysen, Greet Van Linter, Erik Arckens, Wim Van Dijck en Gerda Van Steenberge
540 (2005-2006) nr. 2
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van aanbeveling.

De heer Van Nieuwenhuysen heeft het woord.

Luk Van Nieuwenhuysen

Mijnheer de voorzitter, ik zal heel kort zijn. We hebben ons beperkt tot één punt in onze motie omdat we in het bijzonder de aandacht van het parlement willen vragen voor het feit dat de Vlaamse Regering eigenlijk afstapt van haar eigen regeerakkoord, maar ook van de aanbeveling van het Vlaams Parlement in de vorige legislatuur. Toen werd unaniem besloten om in te gaan op de vraag van 22.000 ondertekenaars naar een studie of een onafhankelijk onderzoek naar de behoefte en de haalbaarheid van een tweede Vlaams ziekenhuis in Brussel en de eventuele alternatieven.

Tijdens de bespreking van de beleidsbrief in de commissie voor Brussel is duidelijk gebleken dat minister Anciaux daar niet op wil ingaan. Minister-president Leterme heeft dat later bevestigd in een antwoord op een interpellatie.

Het is belangrijk dat het Vlaams Parlement duidelijk maakt dat dit punt van het regeerakkoord wordt uitgevoerd.

Steven Vanackere

Collega's, er is gisteren tijdens de bespreking duidelijk tot uiting gekomen dat in het regeerakkoord staat dat de regering deze idee wil onderzoeken. Dat staat niet gelijk met een passage in het regeerakkoord waarin zou staan dat ze een wetenschappelijke studie zou vragen. Als minister Anciaux verklaart dat hij afziet van de idee hierover een wetenschappelijke studie te laten maken, dan is er, in tegenstelling tot wat de collega's van het Vlaams Belang beweren, ook al is het hen ondertussen al drie keer uitgelegd, geen tegenstelling met het regeerakkoord. (Applaus bij de meerderheid en rumoer)

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van aanbeveling.

Stemming

Het resultaat wat betreft gewestaangelegenheden is als volgt:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

28 leden hebben ja geantwoord;

83 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

30 leden hebben ja geantwoord;

86 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie van aanbeveling niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.