U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 december 2005, 14.32u

van de Vlaamse Regering, verslag door Erik Matthijs, Hilde Crevits, Freddy Van Gaever, Elke Roex, Tom Dehaene, Jan Roegiers, Karlos Callens, Steven Vanackere, Sabine Poleyn, Johan Verstreken, Marnic De Meulemeester, Jan Laurys, Jan Peumans, Stern Demeulenaere, Erik Arckens, Annick De Ridder, Anissa Temsamani en Anne Marie Hoebeke
15 (2005-2006) nr. 1

Ik heb nog niet de kans gehad om te repliceren. Ik zal geen inhoudelijke repliek geven. (Gelach)

Dat heeft geen zin, want we hebben van de minister geen inhoudelijk antwoord gekregen. Het wordt blijkbaar een nieuwe gewoonte van deze meerderheid om alleen de minister van Begroting een begrotingstechnisch antwoord te laten geven. (Rumoer)

De minister van Begroting doet dat goed, zoals we dat van hem gewend zijn. Dat ontken ik niet. (Applaus)

Ik bedank hem voor zijn deskundig en omstandig antwoord, maar de grote afwezige is natuurlijk de minister-president. Ik weet dat hij net als gisteren wellicht aanwezig moet zijn op de Europese Conferentie. Niettemin vind ik het logisch en normaal dat hij op de vele inhoudelijke vragen - over de onenigheid in de regering, over beleidskwesties die de vakministers ruim overstijgen - een inhoudelijk antwoord komt geven. Ik stel vast dat dit niet meer gebeurt. In die context is het voor mij totaal onmogelijk om te repliceren op het antwoord van de minister-president.

De voorzitter

Mijnheer Dewinter, de minister-president heeft al het mogelijke gedaan om hier zo veel mogelijk aanwezig te zijn. Hij heeft verschillende keren over en weer gereden om hier te kunnen zijn. Zijn aanwezigheid was maximaal, dat is gecontroleerd.

De minister van Financiën en Begroting heeft niet alleen als vakminister geantwoord, maar namens de voltallige regering. U kon dus gerust op alle inhoudelijke elementen repliceren.

De heer Stassen heeft het woord.

Jos Stassen

Dank u, mijnheer de voorzitter. Ik wil eindigen met een oproep. Kippensoep voor de hardwerkende Vlamingen, kippensoep voor mensen met engagement, kippensoep voor iedereen, kippensoep voor de duurzame toekomst, maar vooral en misschien het allerbelangrijkste, kippensoep voor Pakistan. (Applaus bij Groen! en N-VA)

De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

111 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

77 leden hebben ja geantwoord;

34 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

80 leden hebben ja geantwoord;

36 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

van de Vlaamse Regering, verslag door Erik Matthijs, Hilde Crevits, Freddy Van Gaever, Tinne Rombouts, Sabine Poleyn, Johan Verstreken, Jan Laurys, Jan Peumans en Gerda Van Steenberge
567 (2005-2006) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.