U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 december 2005, 14.32u

van het Bureau van het Vlaams Parlement
11 (2005-2006) nr. 1
De voorzitter

Dames en heren, de bespreking is geopend.

Mevrouw Heeren heeft het woord.

Veerle Heeren

Mijnheer de voorzitter, dames en heren, de rekening 2004 van het Vlaams Parlement is de laatste rekening waarbij de rekeningcijfers van de paraparlementaire instellingen werden samengevoegd met die van het Vlaams Parlement. Vanaf 2005 worden een afzonderlijke begroting en rekening opgesteld voor het Vlaams Parlement en voor elke paraparlementaire instelling.

Inzake de begroting 2006 van het Vlaams Parlement bedraagt de uitgavenbegroting van het Vlaams Parlement in totaal 85,01 miljoen euro. Daarvan ontvangen we 76,12 miljoen euro van de Vlaamse Regering, en we hebben ook inkomsten voor een bedrag van 8,88 miljoen euro.

De dotaties aan de paraparlementaire instellingen werden opgenomen in de begroting van het Vlaams Parlement. De instellingen hebben op hun beurt een begroting ingediend die vandaag ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de plenaire vergadering.

Het is wellicht interessant om weten dat we dit jaar een aantal belangrijke zaken zullen realiseren. Voor de bouw van een nieuw serverlokaal is 700.000 euro nodig, voor de vernieuwing van de stemmachine in de koepelzaal is 100.000 euro nodig, voor de vernieuwing van het audio-systeem in diverse commissiezalen is 725.000 euro nodig, voor investeringen in ICT is 200.000 euro nodig en voor de veiligheid van de gebouwen is 400.000 euro nodig.

Ik weet niet of veel parlementsleden zich ervan bewust zijn, maar jaarlijks wordt in bijna 48,43 miljoen euro voorzien voor de vergoeding aan de leden, het politiek personeel en het personeel van ons algemeen secretariaat.

Daarnaast zijn ook de middelen belangrijk. Deze week kreeg het Bureau de eerste aanvraag voor een buitenlandse reis. Dat is maar mogelijk omdat we legislatuurkredieten inschrijven. Voor 2006 gaat het om 137.700 euro voor alle commissies samen.

Tot slot heb ik het nog even over de paraparlementaire instellingen. Voor de Vlaamse Ombudsdienst wordt dit jaar een dotatie vanwege het Vlaams Parlement goedgekeurd van 1,83 miljoen euro.

Voor het Kinderrechtencommissariaat gaat het over 1,52 miljoen euro, voor het viWTA over 1,39 miljoen euro. Het Vlaams Instituut voor de Vrede en Geweldpreventie verkeert nog in de oprichtingsfase. Wellicht zullen we voor het VIVG begin 2006 een begroting moeten opmaken en aan deze plenaire vergadering voorleggen. (Applaus)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord?

De bespreking is gesloten.

Mag ik aannemen dat de rekening van het Vlaams Parlement over het begrotingsjaar 2004 eenparig is aangenomen? (Instemming)

Dan is aldus besloten.

van de Vlaamse Regering, verslag door Erik Matthijs, Hilde Crevits, Freddy Van Gaever, Tinne Rombouts, Sabine Poleyn, Johan Verstreken, Jan Laurys, Jan Peumans en Gerda Van Steenberge
567 (2005-2006) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.