U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 december 2005, 14.32u

van de Vlaamse Regering, verslag door Erik Matthijs, Hilde Crevits, Freddy Van Gaever, Tinne Rombouts, Sabine Poleyn, Johan Verstreken, Jan Laurys, Jan Peumans en Gerda Van Steenberge
567 (2005-2006) nr. 1
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006.

De door de commissies aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen.

De artikelen 1 tot en met 19 zijn aangenomen.

We stemmen nu over het amendement tot invoeging van een nieuw artikel 19bis.

Stemming

Ziehier het resultaat:

116 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

36 leden hebben ja geantwoord;

80 leden hebben neen geantwoord.

Het amendement is niet aangenomen.

De artikelen 20 tot 85 zijn aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten. We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

van de Vlaamse Regering, verslag door Erik Matthijs, Hilde Crevits, Freddy Van Gaever, Elke Roex, Tom Dehaene, Jan Roegiers, Karlos Callens, Steven Vanackere, Sabine Poleyn, Johan Verstreken, Marnic De Meulemeester, Jan Laurys, Jan Peumans, Stern Demeulenaere, Erik Arckens, Annick De Ridder, Anissa Temsamani en Anne Marie Hoebeke
15 (2005-2006) nr. 1
van het Bureau van het Vlaams Parlement
11 (2005-2006) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.